L-Ewwel sejbiet mit-Tieni Stħarriġ Ewropew ta' Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-2).
09/02/2015 Tip: Rapporti 8 paġni

L-Ewwel sejbiet mit-Tieni Stħarriġ Ewropew ta' Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-2).

Keywords:ESENER

It-tieni edizzjoni ta' stħarriġ madwar l-Ewropa tal-EU-OSHA dwar intrapriżi, ESENER-2, ġabret risposti minn kważi 50, 000 intrapriża dwar il-ġestjoni tal-OSH u r-riskji fuq il-post tax-xogħol, b'fokus partikolari fuq ir-riskji psikosoċjali, il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u l-motivaturi u l-ostakoli għall-azzjoni. L-għan hu li tiġi pprovduta data komparabbli nazzjonali biex tgħin fit-tfassil tal-politika u tassisti l-postijiet tax-xogħol biex jindirizzaw ir-riskji b'mod aktar effettiv. Din l-analiżi inizjali tippreżenta għażla tar-riżultati.

Download in:EN

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett