Factsheet 103 - Strateġiji għat-taħriġ tal-għalliema fit-tagħlim dwar ir-riskji
09/07/2012 Tip: Skedi informattivi 2 paġni

Factsheet 103 - Strateġiji għat-taħriġ tal-għalliema fit-tagħlim dwar ir-riskji

Keywords:L-implimentazzjoni tal-OHS fl-Edukazzjoni, L-OSH u ż-żgħażagħ

Din il-folja ta' fatti hija bbażata fuq rapport li jippreżenta każi li jinvolvu taħriġ fuq is-servizz u għalliema ġejjiena fis-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH) jew fl-edukazzjoni dwar ir-riskji. Idealmet fil-ħajja tax-xogħol tagħhom l-għalliema kollha għandhom jingħataw taħriġ dwar l-OSH u dwar kif jinkorporaw l-edukazzjoni dwar ir-riskji fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. Jekk id-dħul kif xieraq tat-tagħlim dwar ir-riskji fil-kurrikulu skolastiku jitqies diffikultuż, nistgħu nimmaġinaw kemm ser ikun iżjed diffiċli li dan jiġi inkluż fi programmi ta' taħriġ għall-għalliema ġejjiena. Madankollu dawn il-każi jippreżentaw approċċi u metodi li jistgħu jiġu kkunsidrati jew imlaħħma.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett