Sommarju Eżekuttiv - Il-valur tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u l-ispejjeż soċjetali ta’ korrimenti u mard relatati max-xogħol
22/07/2019 Tip: Rapporti 10 paġni

Sommarju Eżekuttiv - Il-valur tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u l-ispejjeż soċjetali ta’ korrimenti u mard relatati max-xogħol

Keywords:OHS tajba hija tajba għan-negozju

Dan ir-rapport jagħti dettalji dwar is-sejbiet tat-tieni stadju tal-proġett tal-EU-OSHA biex jiġu stmati l-ispejjeż ta’ korrimenti, mard u mwiet fuq il-post tax-xogħol fuq livell Ewropew. Żewġ approċċi huma żviluppati biex jiġu stmati l-ispejjeż:

  1. approċċ minn isfel għal fuq ibbażat fuq il-komponenti individwali tal-ispejjeż - spejjeż diretti, indiretti u mhux tanġibbli
  2. approċċ minn fuq għal isfel ibbażat fuq data internazzjonali dwar il-piż ekonomiku tal-korrimenti u l-mard.

L-istima tal-ispejjeż tiffoka fuq ħames pajjiżi — il-Finlandja, il-Ġermanja, in-Netherlands, l-Italja u l-Polonja — li għalihom hemm biżżejjed data disponibbli u li huma rappreżentattivi tal-ġeografija, l-industriji u s-sistemi soċjali differenti tal-Ewropa. Ir-riżultati ta’ kull mudell jiġu mqabbla, il-punti b’saħħithom u dawk dgħajfa jiġu kkunsidrati, u l-implikazzjonijiet għal dawk li jfasslu l-politika jiġu esplorati.

Niżżel in:CS | DA | DE | EL | EN | ET | FI | FR | IT | LT | LV | MT | PL | RO | SL | SV

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett