Sommarju Eżekuttiv - Il-ġestjoni tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali fuq il-postijiet tax-xogħol Ewropej — evidenza mit-Tieni Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-2)
15/02/2018 Tip: Rapporti 7 paġni

Sommarju Eżekuttiv - Il-ġestjoni tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali fuq il-postijiet tax-xogħol Ewropej — evidenza mit-Tieni Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers

Ir-rapport jiddeskrivi kif l-impenn mill-maniġment għall-ġestjoni tal-OSH u r-rappreżentazzjoni tal-ħaddiema fiha jistgħu jżidu b’mod sinifikanti l-probabilità li kumpanija timplimenta prattika tajba.

Ir-rapport jenfasizza wkoll il-bżonn li intrapriżi mikro u dawk żgħar (MSEs) jiġu megħjuna b’OSH, f’konformità mal-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali 2014-2020 u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

It-tendenza li l-organizzazzjonijiet jiffokaw aktar fuq l-aspetti ta’ ‘sikurezza’ tradizzjonali ta’ OSH milli fuq ir-riskji psikosoċjali u dawk tas-saħħa kienet identifikata bħala qasam li għandu jiġi indirizzat, partikolarment fost l-MSEs u f’ċerti setturi.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett