L-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika avvanzata u l-awtomatizzazzjoni tal-kompiti fuq il-post tax-xogħol: tassonomija, politiki u strateġiji fl-Ewropa

Keywords:

L-intelliġenza Artifiċjali (IA) u s-sistemi robotiċi qegħdin jibdlu l-post tax-xogħol b'mod kostanti. Hemm dibattitu li qed jikber dwar kif dawn jaffettwaw is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH).

Is-sistemi bbażati fuq l-IA u r-robotika avvanzata li jintużaw għall-awtomatizzazzjoni tal-kompiti jippreżentaw kemm opportunitajiet kif ukoll sfidi għall-OSH, filwaqt li joħolqu wkoll riskji u benefiċċji kompletament ġodda.

Huwa importanti li jiġu żviluppati definizzjonijiet u fehim komuni tas-sistemi bbażati fuq l-IA u r-robotika avvanzata, li huma aċċettati b’mod komuni mill-partijiet ikkonċernati kollha. 

Dan is-sommarju ta’ politika jippreżenta tassonomija għall-applikazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol u l-OSH abbażi ta’ approċċ ta’ kompitu. Dan jiffunzjona bħala bażi għal sforzi futuri biex jiġu strutturati u vvalutati l-opportunitajiet u l-isfidi tal-OSH relatati ma’ sistemi bbażati fuq l-IA u r-robotika avvanzata u l-awtomatizzazzjoni tal-kompiti. 

Is-sommarju ta’ politika jipprovdi wkoll ħarsa ġenerali lejn il-politiki u l-istrateġiji li jikkonċernaw l-awtomatizzazzjoni tal-kompiti minn sistemi bbażati fuq l-IA u r-robotika avvanzata. 

Niżżel in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |