Rapport Annwali 2017 – Sommarju
14/06/2018 Tip: Rapporti annwali u pubblikazzjonijiet korporattivi oħra 8 paġni

Rapport Annwali 2017 – Sommarju

Keywords:Korporattiv, Corporate strategies and work programmes

Infakkru l-kisbiet u nħarsu 'l quddiem lejn miri futuri

Ir-Rapport Annwali tal-EU-OSHA 2017 jippreżenta l-kisbiet fil-proġetti ewlenin tiegħu u jħares 'il quddiem għal għanijiet futuri. Attivitajiet importanti fl-2017 jinkludu t-tlestija tat-tieni edizzjoni tal-Istħarriġ Ewropew tal-Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti u s-summit finali f'Bilbao li temm il-Kampanja 2016-17 tal-Postijiet tax-Xogħol Ħielsa mill-Periklu, hekk kif bdew il-preparazzjonijiet għall-kampanja 2018-19, Postijiet tax-Xogħol Ħielsa mill-Periklu Jimmaniġġjaw Sustanzi Perikolużi.

L-EU-OSHA kompliet ikollha preżenza qawwija fil-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali, torganizza u tattendi avvenimenti matul is-sena. L-Aġenzija kkollaborat fuq proġetti ma’ għadd ta’ korpi oħra tal-UE, kompliet tikkontribwixxi għall-Pjan Direzzjonali tal-UE dwar il-Karċinoġeni u kienet riċevitur tal-Premju tal-Ombudsman Ewropew għal Amministrazzjoni Tajba.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Pubblikazzjonijiet addizzjonali dwar dan is-suġġett