L-agrikoltura u l-forestrija: kif it-tibdil fil-klima qed joħloq riskji ta’ saħħa u sikurezza okkupazzjonali ġodda u emerġenti

Keywords:

L-effetti tat-tibdil fil-klima se jkollhom impatt sinifikanti fuq l-agrikoltura u l-forestrija. In-nota tal-politika l-ġdid tagħna tħares lejn kif dawn il-bidliet se jaffettwaw is-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali (OSH) fis-settur.

L-adattament tal-prattiki tax-xogħol biex iqisu l-effetti tat-tibdil fil-klima jirrikjedi l-valutazzjoni ta’ riskji ġodda u emerġenti, bħal żieda fl-esponiment għas-sħana, għall-mard u pesti, u għat-trab. In-nota tqis ukoll kif dawn il-bidliet se jaffettwaw ir-riskji psikosoċjali għall-bdiewa u għall-forestiera, b’inċertezza dwar l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq il-produzzjoni — u l-pressjoni biex jintlaħqu r-rekwiżiti tal-UE għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għall-impatti tiegħu — li x’aktarx se jikkawżaw stress konsiderevoli.

Niżżel in: en | es | fr | is | pt |