Punti ewlenin

L-iżviluppi lejn is-sostenibbiltà — bħall-promozzjoni ta’ ekonomija ċirkolari jew kuntratti sostenibbli — jista’ jkollhom impatt dirett fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri u tajbin għas-saħħa matul it-tranżizzjoni ekoloġika tal-Ewropa sal-2040, huwa essenzjali li l-kunsiderazzjonijiet tal-OSH jiġu...

Organizzati f’kollaborazzjoni mal-punti fokali nazzjonali tagħna, il-Premjijiet ta’ Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa jfaħħru t-tipi kollha ta’ organizzazzjonijiet fl-Ewropa kollha li juru approċċi innovattivi li jippromwovu l-benesseri tal-ħaddiema. L-eżempji ta’ prattika tajba għandhom jipprevjenu b’mod attiv ir-riskji għas-sigurtà u s...

Ix-xogħol fuq pjattaformi diġitali jinkludi varjetà wiesgħa ta’ impjiegi u ħaddiema li jiffaċċjaw sfidi diversi ħafna ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). Biex tikkomplementa r-riżorsi eżistenti u titqajjem sensibilizzazzjoni dwar dan il-qasam ta’ prijorità tal- Kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa , l-EU-OSHA qed tikkondividi: Infografika li...

Jista’ jidher li huwa privileġġ li taħdem f’ambjent sigur u tqatta’ ħin ta’ kwalità mal-familja tiegħek . Iżda fl-UE, dawn huma drittijiet għall-ħaddiema kollha. Mill-istabbiliment ta’ limitu fuq is-sigħat tax-xogħol fil-ġimgħa ta’ 48, għal ħin biżżejjed biex tkun tista’ tistrieħ bejn il-jiem tax-xogħol u biex tinvesti fil-ħajja personali tiegħek, għall-UE l-benesseri tiegħek...

Id-diġitalizzazzjoni qed tittrasforma l-post tax-xogħol, u qed tqis it-teknoloġiji tal-Ġestjoni tal-Ħaddiema bbażata fuq l-IA (AIWM) bħala qasam ta’ prijorità għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH ) . L-aktar dokument reċenti tagħna jinvestiga r-relazzjoni bejn l-IA u d-dinamika tal-ġestjoni li qed tevolvi fuq il-post tax-xogħol, bl-użu ta’ data dwar il-privattivi...

Fil- Jum Internazzjonali tan-Nisa 2024 , l-EU-OSHA ppubblikat dokument ta’ diskussjoni ġdid li jesplora d-dimensjonijiet tal-ġeneru fir-rigward tat-telexogħol u tal-isfidi ewlenin li jiffaċċjaw in-nisa. Id-dokument jenfasizza l-impatt tat-tranżizzjoni lejn it-telexogħol u l-mudelli ibridi, u jiżvela kif dawn il-bidliet jaffettwaw b’mod sproporzjonat il-benesseri u l...

Bħala impjegatur ta’ madwar 10 % tal-forza tax-xogħol totali f’ħafna pajjiżi tal-UE, is-settur tas-saħħa u l-kura soċjali qed jiffaċċja diversi sfidi ta’ saħħa u sikurezza okkupazzjonali (OSH). Id-diġitalizzazzjoni u l-introduzzjoni tax-xogħol fuq il-pjattaformi ttrasformaw is-settur billi ħolqu riskji u opportunitajiet ġodda tal-OSH fir-rigward tal-benesseri fiżiku u...

Organizzazzjonijiet minn diversi setturi u li joperaw fil-livell pan-Ewropew iffirmaw għall-Kampanja dwar il-Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa tal-2023-25 bħala sħab uffiċjali tal-kampanja . Dawn il-kumpaniji u l-assoċjazzjonijiet, mid-dominju pubbliku u privat, għandhom rwol kruċjali biex jixprunaw is-suċċess tal-kampanja permezz ta’ attivitajiet ta’...

Dan l-istħarriġ huwa opportunità għall-partijiet ikkonċernati u għall-utenti tal-ħidma tal-Aġenzija biex jagħtu feedback dwar l-organizzazzjoni tagħna u l-attivitajiet tagħha. Il-feedback tiegħek se jgħinna mmexxu l-isforzi tagħna u ntejbu r-rilevanza u l-utilità tax-xogħol tagħna. Bi strateġija korporattiva ġdida ppjanata, ir-riżultati mill-istħarriġ se jservu wkoll bħala...

L-indirizzar tas-saħħa mentali relatata max-xogħol sar ħtieġa aktar urġenti wara l-pandemija. L-aħħar rapport tal-EU-OSHA joffri analiżi dettaljata tal-istħarriġiet Ewropej billi jiffoka fuq is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol, li jinkludi perjodi qabel, matul, u wara l-pandemija. Dan jinkludi data mill- istħarriġ OSH Pulse tal-2022 , li jinvolvi aktar minn 27,000 ħaddiem...