Punti ewlenin

Dokument ta’ diskussjoni jirrieżamina l-implikazzjonijiet tar-Realtà Virtwali (VR), ir-Realtà Awmentata (AR), ir-Realtà Estiża (XR) u Metavers għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH), filwaqt li jiġu kkunsidrati l-opportunitajiet, bħas-simulazzjoni sigura ta’ ambjenti tax-xogħol perikolużi. Adottat f’diversi setturi, li jvarjaw mill-manifattura u l-kostruzzjoni sal...

Biex tifhem kif inizjattivi ta’ politika reċenti qed isawru s-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol ta’ ħaddiema fuq pjattaformi diġitali, aqra n- nota ta’ politika tagħna. Din teżamina firxa ta’ soluzzjonijiet introdotti minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u lil hinn minnha, u inizjattivi bħall- Proġett Fairwork . B’aktar minn 28 miljun persuna fl-UE li jaħdmu permezz ta’...

Teknoloġiji bħal robots li jgħinu fl-irfigħ u fiċ-ċaqliq ta’ pazjenti u sistemi bbażati fuq l-IA li jassistu lit-tobba fid-dijanjożi jistgħu jnaqqsu r-riskji fiżiċi u psikosoċjali tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). Dawn jgħinu biex inaqqsu l-għeja fiżika u l-ammont ta’ xogħol, kif ukoll biex inaqqsu l-istress. Madankollu, it-teknoloġiji jista’ jkollhom ukoll xi...

Serje ta’ pubblikazzjonijiet dwar kif ir-relazzjonijiet tax-xerrejja u l-fornituri fis-setturi tal-kostruzzjoni u agroalimentari jistgħu jtejbu s-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) tippreżenta studji ta’ każijiet ġodda u rakkomandazzjonijiet lil dawk li jfasslu l-politika u lill-prattikanti. Ir-rapport u n-noti ta’ politika jipprovdu għarfien dwar id-differenzi u s...

Il-professjonisti fil-qasam tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) jenfasizzaw il-punti b’saħħithom u dgħajfa tas-servizzi preventivi f’pajjiżi Ewropej differenti f’dokument ta’ diskussjoni ġdid. Id-dokument jipprovdi perspettiva esperta għad-dibattitu attwali dwar ir-rwol tas-servizzi preventivi interni u esterni fl-iżgurar tal-konformità mar-regolamenti dwar is...

B’mod ġenerali, il-partijiet ikkonċernati esprimew sodisfazzjon sinifikanti bil-ħidma tal-EU-OSHA, b’87 % jirrapportaw li huma sodisfatti jew sodisfatti ħafna. L-apprezzament tagħhom jestendi għall-kontributi li qed tagħmel l-EU-OSHA għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH): aktar sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji tal-OSH, aktar sensibilizzazzjoni dwar soluzzjonijiet...

L-użu ta’ robotika avvanzata u intelliġenza artifiċjali għall-awtomatizzazzjoni tal-kompiti qed isir dejjem aktar komuni fil-postijiet tax-xogħol tal-UE. Dan jippermetti lill-ħaddiema jiddelegaw attivitajiet ordinarji u riskjużi għal titjib fis-sikurezza u fl-iżvilupp tal-ħiliet, iżda joħloq sfidi bħal dipendenza eċċessiva, telf ta’ awtonomija u l-ħtieġa għal taħriġ xieraq. L...

Fid-dawl tal- Ġimgħa Ewropea Kontra l-Kanċer , li ser issir mill-25 sal-31 ta’ Mejju, l-EU-OSHA qed tippubblika materjali ta’ riċerka komplementari li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-kanċer okkupazzjonali. Wara l- ewwel sejbiet tal- Istħarriġ dwar l-Esponiment tal-Ħaddiema (WES) dwar il-fatturi ta’ riskju tal-kanċer okkupazzjonali fl-Ewropa , l-aġenzija issa qed...

Id-dinja tax-xogħol li qed tinbidel b’rata mgħaġġla tippreżenta ħafna sfidi fir-rigward tal-konformità mar-regolamenti dwar is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). It-titjib tagħha huwa objettiv dejjiemi kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f’dak nazzjonali. L-EU-OSHA analizzat l-istatus tal-istrateġiji u l-azzjonijiet nazzjonali meħuda biex jappoġġaw il-konformità tal...

L-istħarriġ ESENER fl-UE kollha (Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti), imwettaq mill-EU-OSHA, iħares lejn kif il-postijiet tax-xogħol Ewropej jimmaniġġjaw ir-riskji tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) fil-prattika. Bl-involviment ta’ eluf ta’ negozji u organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa, ESENER ikopri r-riskji psikosoċjali, id...