Punti ewlenin

Fid-dawl tal- Ġimgħa Ewropea Kontra l-Kanċer , li ser issir mill-25 sal-31 ta’ Mejju, l-EU-OSHA qed tippubblika materjali ta’ riċerka komplementari li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-kanċer okkupazzjonali. Wara l- ewwel sejbiet tal- Istħarriġ dwar l-Esponiment tal-Ħaddiema (WES) dwar il-fatturi ta’ riskju tal-kanċer okkupazzjonali fl-Ewropa , l-aġenzija issa qed...

Id-dinja tax-xogħol li qed tinbidel b’rata mgħaġġla tippreżenta ħafna sfidi fir-rigward tal-konformità mar-regolamenti dwar is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). It-titjib tagħha huwa objettiv dejjiemi kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f’dak nazzjonali. L-EU-OSHA analizzat l-istatus tal-istrateġiji u l-azzjonijiet nazzjonali meħuda biex jappoġġaw il-konformità tal...

L-istħarriġ ESENER fl-UE kollha (Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti), imwettaq mill-EU-OSHA, iħares lejn kif il-postijiet tax-xogħol Ewropej jimmaniġġjaw ir-riskji tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) fil-prattika. Bl-involviment ta’ eluf ta’ negozji u organizzazzjonijiet madwar l-Ewropa, ESENER ikopri r-riskji psikosoċjali, id...

L-iżviluppi lejn is-sostenibbiltà — bħall-promozzjoni ta’ ekonomija ċirkolari jew kuntratti sostenibbli — jista’ jkollhom impatt dirett fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri u tajbin għas-saħħa matul it-tranżizzjoni ekoloġika tal-Ewropa sal-2040, huwa essenzjali li l-kunsiderazzjonijiet tal-OSH jiġu...

Organizzati f’kollaborazzjoni mal-punti fokali nazzjonali tagħna, il-Premjijiet ta’ Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa jfaħħru t-tipi kollha ta’ organizzazzjonijiet fl-Ewropa kollha li juru approċċi innovattivi li jippromwovu l-benesseri tal-ħaddiema. L-eżempji ta’ prattika tajba għandhom jipprevjenu b’mod attiv ir-riskji għas-sigurtà u s...

Ix-xogħol fuq pjattaformi diġitali jinkludi varjetà wiesgħa ta’ impjiegi u ħaddiema li jiffaċċjaw sfidi diversi ħafna ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). Biex tikkomplementa r-riżorsi eżistenti u titqajjem sensibilizzazzjoni dwar dan il-qasam ta’ prijorità tal- Kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa , l-EU-OSHA qed tikkondividi: Infografika li...

L-EU-OSHA tenfasizza l-importanza li s-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali (OSH) jinżammu fuq quddiem nett billi jipparteċipaw fl-34 Kungress Internazzjonali dwar is-Saħħa Okkupazzjonali (ICOH) , li sar f’Marrakesh. L-EU-OSHA tanalizza l-istat tal-OSH fl-Ewropa f’ simpożju u tiddiskuti s-sejbiet mill- istħarriġ dwar l-Esponiment tal-ħaddiema dwar il-fatturi tar-riskju tal-kanċer...

Il-Jum Dinji tal-OSH jenfasizza d-dritt għal ambjent tax-xogħol sikur u tajjeb għas-saħħa għal kulħadd. Fl-2024, tiffoka fuq l-impatti tat-tibdil fil-klima fuq is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) . L-EU-OSHA hija impenjata li tirriċerka l-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima u l-politiki ta’ adattament fuq is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali tal-ħaddiema u toffri gwida...

Jista’ jidher li huwa privileġġ li taħdem f’ambjent sigur u tqatta’ ħin ta’ kwalità mal-familja tiegħek . Iżda fl-UE, dawn huma drittijiet għall-ħaddiema kollha. Mill-istabbiliment ta’ limitu fuq is-sigħat tax-xogħol fil-ġimgħa ta’ 48, għal ħin biżżejjed biex tkun tista’ tistrieħ bejn il-jiem tax-xogħol u biex tinvesti fil-ħajja personali tiegħek, għall-UE l-benesseri tiegħek...

Id-diġitalizzazzjoni qed tittrasforma l-post tax-xogħol, u qed tqis it-teknoloġiji tal-Ġestjoni tal-Ħaddiema bbażata fuq l-IA (AIWM) bħala qasam ta’ prijorità għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH ) . L-aktar dokument reċenti tagħna jinvestiga r-relazzjoni bejn l-IA u d-dinamika tal-ġestjoni li qed tevolvi fuq il-post tax-xogħol, bl-użu ta’ data dwar il-privattivi...