Punti ewlenin

21/10/2019

Għal darb’oħra l-EU-OSHA u s-sħab tagħha ngħaqdu flimkien biex jorganizzaw mijiet ta’ avvenimenti u attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni fl-Ewropa kollha bejn il-21 u l-25 ta’ Ottubru.

Il-Ġimgħa Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol ta’ din is-sena tkompli tappoġġa s-suġġett tal-Kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa attwali — jimmaniġġjaw is-sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol.

16/10/2019

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

Fis-16 ta’ Ottubru fi Brussell, l-EU-OSHA tospita konferenza dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) fl-intrapriżi żgħar u mikro (MSEs) fl-Ewropa. L-avveniment għandu fokus partikolari fuq il-kostruzzjoni b’riskju għoli u s-setturi tal-agrikoltura li jinvolvu s-sħab soċjali settorjali ewlenin fid-dibattitu.

09/10/2019

Xi gruppi ta’ ħaddiema jkunu f’riskju aktar minn oħrajn meta esposti għal sustanzi perikolużi. Dan jista’ jiġri minħabba li xi ħaddiema ma jkollhomx esperjenza, ma jkunux informati jew fiżikament ikunu aktar vulnerabbli. Raġunijiet oħra jinkludu tibdil frekwenti ta’ impjiegi, jew il-fatt li jkunu jaħdmu f’setturi fejn is-sensibilizzazzjoni tkun baxxa, jew inkella minħabba sensittività fiżjoloġika akbar jew differenti.

07/10/2019

Komunikazzjoni effettiva mal-udjenzi fil-mira tagħha hija kruċjali għall-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni tal-EU-OSHA. Approċċ pijunier għall-użu tal-Internet u l-midja soċjali ppermetta lill-EU-OSHA tiżviluppa u xxerred għodod innovattivi u tilħaq b’mod effettiv lill-komunità tal-OSH.

Aqra l-artiklu l-ġdid tagħna biex tkun taf aktar dwar kif l-EU-OSHA żviluppat il-preżenza online tagħha.

Pages

Pages