Id-drittijiet tiegħek li taħdem f’ambjent sigur u li jġib ’il quddiem is-saħħa Let's make it work!

Image

Xogħol ġust u protezzjoni soċjali effettiva huma fost il-prinċipji ewlenin tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Il-Pilastru u l-Pjan ta’ Azzjoni approvat tiegħu jipproteġu lin-nies fuq il-post tax-xogħol, matul it-tfittxijiet ta’ impjieg, u fil-karriera u l-ħajja personali tagħhom. Biex tappoġġa dan, il-kampanja li tnediet reċentement Let’s make it work!, immexxija mill-Kummissjoni Ewropea, għandha l-għan li ssaħħaħ id-drittijiet soċjali u ttejjeb ħajjet iċ-ċittadini kollha, f’oqsma tanġibbli ħafna, bħall-ħiliet, il-familja, l-introjtu, l-ugwaljanza u x-xogħol.

Il-Kummissjoni qed taħdem biex toħloq aktar impjiegi, tiġġieled l-inugwaljanza u l-esklużjoni soċjali, billi tiżgura li kulħadd ikun jista’ jkollu aċċess għal xogħol u taħriġ ta’ kwalità għolja. L-EU-OSHA tikkontribwixxi għall-Pjan ta’ Azzjoni billi tagħmel disponibbli l-għodod ta’ Evalwazzjoni tar-Riskju Interattiva Online (OiRA) tagħha mingħajr ħlas biex tgħin lin-negozji jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni nazzjonali relatata mas-sigurtà u s-saħħa u fuq il-post tax-xogħol.

Kun ispirat minn stejjer ta’ suċċess, aċċessa għodod siewja, u tgħallem dwar l-avvenimenti li ġejjin f’pajjiżek. Is-sigurtà u s-saħħa tiegħek jiġu l-ewwel!

Ara r-riżorsi dwar id-dinja tax-xogħol

Din il-kampanja Let’s make it work hija allinjata wkoll mas-Sena Ewropea tal-Ħiliet

 

#MakeItWork #SocialRights