L-iżvelar tas-setturi b’riskju għoli: L-EU-OSHA tingħaqad mal-Kumitat ta’ Spetturi Għolja tax-Xogħol

Image

© EU-OSHA

It-trasformazzjonijiet rapidi tal-ambjenti tax-xogħol minħabba d-diġitalizzazzjoni u l-introduzzjoni ta’ forom ġodda ta’ xogħol, xprunati wkoll mill-COVID-19, iwasslu għal sfidi ġodda tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). Fl-istess ħin, ir-riskji tradizzjonali u s-setturi ta’ riskju għoli bħall-minjieri, il-forestrija u l-kostruzzjoni ma għandhomx jiġu injorati.

L-indirizzar tat-tħassib dwar l-OSH li qed jevolvi jeħtieġ approċċ multidimensjonali, kif ukoll ġbir ta’ data fuq il-postijiet tax-xogħol attwali. L-ispetturi tax-xogħol tal-OSH u l-fehmiet tagħhom dwar ir-riskji, is-setturi u l-gruppi ta’ ħaddiema jistgħu jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għal fehim u indirizzar aħjar ta’ dak it-tħassib. Barra minn hekk, matul il-pandemija, huma kellhom rwol importanti fil-prevenzjoni u l-kontroll tal-kontaġju tal-COVID-19 fuq il-postijiet tax-xogħol.

Għal dik ir-raġuni, l-EU-OSHA ingħaqdet mal-Kumitat ta’ Spetturi Għolja tax-Xogħol (SLIC) biex twettaq stħarriġ konġunt komprensiv immirat lejn l-identifikazzjoni ta’ okkupazzjonijiet u setturi b’riskju għoli.

Aqra r-rapport L-informazzjoni intuwittiva tal-ispetturi tax-xogħol dwar l-okkupazzjonijiet u s-setturi perċepiti li huma ta’ riskju għoli fl-Ewropa: stħarriġ EU-OSHA-SLIC.