You are here

Punti ewlenin
20/09/2017

Ħaddiema temporanji fiċ-ċentru tal-attenzjoni ta' kampanja ġdida tal-SLIC

Il- Kumitat tal-Ispetturi Anzjani tax-Xogħol (SLIC - Senior Labour Inspectors Committee) iniedi kampanja ta' informazzjoni u rinforz biex jippromwovi s-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali (OSH) ta' ħaddiema ta' aġenzija temporanji u ħaddiema transkonfinali. Il-kampanja, imsejħa “Xogħol sigur u f'saħħtu għal impjiegi temporanji”, se tkun bejn Ottubru 2017 u Mejju 2019.

L-impjieg f'aġenziji tax-xogħol temporanji fl-Ewropa żdied f'daqqa matul l-aħħar deċennju. Il-ħaddiema ta' aġenzija temporanji jistgħu jkunu partikolarment vulnerabbli, bl-istudji juru li huma jesperjenzaw inċidenza ogħla ta' aċċidenti okkupazzjonali minn gruppi oħra ta' impjegati.

Ser ikun hemm spezzjonijiet kemm fl-aġenziji temporanji tax-xogħol kif ukoll fil-kumpaniji li jagħmlu użu minn dawn il-ħaddiema. Il-kampanja tinkludi informazzjoni u attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, u esperjenza pilota fuq rinforz transkonfinali.

Seminar tal-bidu biex titnieda kampanja se jsir fl-20 u l-21 ta' Settembru fil-Lussemburgu, fejn Tim Tregenza, Maniġer tan-Netwerk fl-EU-OSHA, jippreżenta riżorsi effettivi speċifikament iddisinjati biex jgħinu impriżi żgħar u ta' daqs medju biex jamministraw ir-riskji tal-OSH Għodod tal-Valutazzjoni tar-Riskju Interattivi Online (OiRA).

Żur is-sit web tal-kampanja

Sir af aktar dwar ir-rapport tagħna “Id-diversità tal-forza tax-xogħol u l-valutazzjoni tar-riskju: Nassiguraw li kulħadd ikun kopert”