Punti ewlenin
20/05/2020

L-indirizzar tal-MSDs relatati max-xogħol permezz ta’ strateġiji, politiki u prattiki effettivi

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

X’verament jaħdem fir-rigward tal-indirizzar tal-MSDs relatati max-xogħol? Ir-rapport il-ġdid tagħna jidentifika 25 inizjattiva varjata — minn kampanji ta’ sensibilizzazzjoni sa spezzjonijiet u leġiżlazzjoni — użati f’14-il pajjiż, filwaqt li jenfasizza dak li jista’ jsir sabiex jiġu evitati l-MSDs, b’mod partikolari fl-SMEs. Sitta minnhom huma esplorati aktar fil-fond, filwaqt li jinkiseb għarfien dwar kif jaħdmu fil-prattika l-azzjonijiet li jipprevjenu l-MSDs. Dan ir-rapport huwa parti minn proġett usa’ li fih il-politiki, il-programmi u l-għodod eżistenti ta’ prevenzjoni tal-MSDs ġew analizzati flimkien mal-letteratura u mal-evidenza statistika eżistenti dwar is-suġġett.

Ir-riċerka tiżvela diversi elementi ewlenin li huma importanti għall-interventi effettivi fil-livell tal-politika, inklużi l-impenn u l-parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati kollha fil-livelli kollha, il-promozzjoni tal-adozzjoni ta’ miżuri preventivi permezz ta’ inċentivi pożittivi u l-kunsiderazzjoni tal-ergonomija.

Niżżel ir-rapport u s-sommarju “Politika u prattika ta’ prevenzjoni: approċċi għall-indirizzar ta’ disturbi muskoloskeletali relatati max-xogħol” u studji ta’ każijiet relatati

Aqra r-rapport ta’ rieżami tal-letteratura MSDs relatati max-xogħol: għaliex dawn għadhom tant prevalenti u x’jista’ jsir biex jiġu protetti l-ħaddiema u n-negozji?

Sir af aktar dwar ir-riċerka tagħna dwar l-MSDs relatati max-xogħol fuq il-paġna web iddedikata