Tmexxija tas-sigurtà u s-saħħa għall-ħaddiema tat-trasport u tal-ħżin: maħruġ rapport ġdid tal-ESENER

Image

© EU-OSHA

Is-settur tat-trasport u tal-ħżin huwa varjat ħafna, u jinkludi firxa wiesgħa ta’ rwoli, bħas-sewwieqa u l-maniġers tal-imħażen, fost ħafna oħrajn. B’aktar minn 10 miljun ħaddiem fl-UE, approċċ immirat lejn is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) huwa kruċjali.

L-EU-OSHA ħarġet ir-rapport L-attivitajiet ta’ trasportazzjoni u ta’ ħżin – Evidenza mill-Istħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER), li jeżamina l-ġestjoni tal-OSH fis-settur billi jħares lejn is-sejbiet fit-tliet mewġiet tal-istħarriġ (2019, 2014 u 2009) u jwettaq intervisti ma’ rappreżentanti tas-settur.

Ir-rapport jidentifika fatturi ta’ influwenza bħad-daqs tal-intrapriża u l-fatturi ta’ riskju ewlenin fost il-ħaddiema bħal ħin twil bilqiegħda u r-riskju ta’ inċidenti bil-magni. Il-pubblikazzjoni tesplora wkoll il-problemi tas-saħħa l-aktar frekwenti, inkluż id-disturbi muskoloskeletali u kwistjonijiet relatati mas-saħħa mentali u tipproponi indikaturi ta’ politika mfassla apposta biex itejbu l-OSH fis-settur.

Sommarju tar-rapport huwa disponibbli wkoll, u riżultati komprensivi tal-istħarriġ għas-settur jistgħu jiġu esplorati permezz tal-viżwalizzazzjoni tad-data ta’ ESENER.