Ħiliet, ħiliet, ħiliet! Mumenti ewlenin u għarfien dwar l-avveniment tal-5 aġenziji

Image

© Cedefop

Bħala parti mis-Sena Ewropea tal-Ħiliet, il-konferenza “Ħiliet, ħiliet, ħiliet! Ħiliet għan-nies, ħiliet għall-kompetittività, ħiliet għas-sostenibbiltà ", li saret fi Brussell fl-20 ta’ Settembru, xeħtet dawl fuq id-data, ix-xejriet u l-isfidi relatati mal-iżvilupp tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol li huma meħtieġa kemm fil-preżent kif ukoll fil-futur. Is-sejħa għal “rivoluzzjoni tal-ħiliet” ġiet imtennija permezz tad-diskussjonijiet, b’enfasi fuq ir-rwol ċentrali tagħha fit-tmexxija tat-tkabbir u l-kompetittività tal-UE. 

Kelliema mill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-ħames aġenziji tal-UE taħt il-mandat tad-DĠ tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni (Cedefop,Eurofound, EU-OSHA, ETF u ELA) qasmu l-għarfien siewi tagħhom dwar il-kwistjoni.

Skopri l-messaġġi u l-konklużjonijiet ewlenin ta’ dan l-avveniment.

Ara r-reġistrazzjoni .

Skopri aktar dwar is-Sena Ewropea għall-Ħiliet.