Ir-rwol tas-servizzi ta’ prevenzjoni biex jiġu żgurati prattiki tal-OSH u konformità sostenibbli aħjar

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Il-professjonisti tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) u l-prattiki tagħhom kellhom jinbidlu maż-żminijiet biex jibqgħu rilevanti. Dokument ta’ diskussjoni ġdid jeżamina r-rwol tas-servizzi ta’ prevenzjoni fl-appoġġ tal-konformità mal-istandards tal-OSH fl-Unjoni Ewropea. Jidentifika l-lakuni fl-għarfien u l-kwistjonijiet ewlenin għal prattika professjonali fl-OSH, flimkien mal-isfidi għall-politika u r-riċerka.

Hemm varjazzjoni fl-esperjenza tas-servizzi tal-OSH bejn l-Istati Membri, ibbażata fuq l-analiżi tal-Istħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER). L-isfidi jinkludu l-kwalità tas-servizz u bidla minn indipendenza lejn l-interessi akkwiżiti tal-kumpaniji.

Aqra d-dokument ta’ diskussjoni Servizzi / Esperti ta’ prevenzjoni tas-saħħa u sigurtà okkupazzjonali fl-Ewropa

Sib l-artiklu tal-OSHWiki Analiżi tas-sejbiet minn ESENER 3 dwar is-servizzi ta’ prevenzjoni għall-appoġġ tal-OSH fl-Ewropa

Agħti ħarsa lejn is-sezzjoni tematika tagħna Intejbu l-konformità mar-regolamenti tal-OSH