Iż-żieda ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-ħaddiema bbażata fuq l-IA: Xi tfisser għall-OSH?

Image

Vector created by fullvector - freepik

Aktar u aktar negozji qed jintroduċu sistemi ta’ ġestjoni tal-ħaddiema bbażata fuq l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) biex iżidu l-effiċjenza u l-produttività tagħhom jew biex jidentifikaw ir-riskji għas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali. Dan jinkludi sistemi għal monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-impenn tal-ħaddiema jew sistemi għal skedar awtomatiku u allokazzjoni ta’ kompiti.

Rapport ġdid jiddeskrivi l-karatteristiċi ta’ dawn il-forom ġodda ta’ ġestjoni tal-ħaddiema, jimmappja l-adozzjoni tagħhom madwar l-Ewropa, jesplora l-konsegwenzi tal-iskjerament tagħhom fuq il-ħaddiema, u janalizza l-kuntest regolatorju applikabbli. Jinkludi wkoll rakkomandazzjonijiet għall-iżvilupp u l-użu ta’ sistemi ċċentrati fuq il-bniedem fuq il-post tax-xogħol. Rapport komplementari li jmiss se jiffoka fuq l-implikazzjonijiet tal-użu ta’ tali sistemi ta’ ġestjoni tal-ħaddiema għas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali.

Aqra r-rapport u s-sommarju Artificial intelligence for worker management: an overview (Intelliġenza artifiċjali għall-ġestjoni tal-ħaddiema: ħarsa ġenerali)

Ikkonsulta s-sommarji ta’ politika Artificial intelligence for worker management: mapping definitions, uses and implications (Intelliġenza artifiċjali għall-ġestjoni tal-ħaddiema: definizzjonijiet ta’ mmappjar, użi u implikazzjonijiet) u Artificial intelligence for worker management: existing and future regulation (Intelliġenza artifiċjali għall-ġestjoni tal-ħaddiema: regolamenti eżistenti u futuri)

Ikkonsulta l-pubblikazzjonijiet dwar new forms of worker management (forom ġodda ta’ ġestjoni tal-ħaddiema)

Aktar dwar il-proġett Digitalisation of work (Diġitalizzazzjoni tax-xogħol)