Ir-riskji psikosoċjali u l-impatt tagħhom fuq is-saħħa mentali tal-ħaddiema bi status soċjoekonomiku baxx

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Is-suq tax-xogħol li qed jevolvi sar sors ta’ stress, ansjetà u kwistjonijiet oħra ta’ saħħa mentali għal ħafna nies. Il-ħaddiema bi status soċjoekonomiku baxx huma b’mod partikolari suxxettibbli li jesperjenzaw riskji psikosoċjali fuq il-post tax-xogħol, sitwazzjoni li ġiet aggravata mill-COVID-19 u mill-iżviluppi introdotti mid-diġitalizzazzjoni.

F’rapport ġdid, l-EU-OSHA tanalizza r-riċerka Ewropea dwar is-suġġett u tasal għal konklużjonijiet u għal indikaturi ta’ politika. Il-pubblikazzjoni turi għażla ta’ prattiki tajbin adottati jew fil-livell organizzattiv jew settorjali u li rnexxielhom jipprevjenu u jimmaniġġaw ir-riskji psikosoċjali għall-ħaddiema bi status soċjoekonomiku baxx.

Esplora aktar dettalji fir-rapport u fis-sommarju ‘Psychosocial risk exposure and mental health outcomes of European workers with low socioeconomic status’ (“Esponiment għal riskji psikosoċjali u eżiti tas-saħħa mentali ta’ ħaddiema Ewropej bi status soċjoekonomiku baxx”).

Għal aktar għarfien dwar ir-riskji psikosoċjali fuq ix-xogħol, żur it-taqsima aġġornata tas-sit web tagħna dwar ir-riskji psikosoċjali u s-saħħa mentali.

Interessat f’perspettiva oħra? Ara r-rapport il-ġdid tal-Eurofound dwar ir-riskji psikosoċjali għall-benesseri tal-ħaddiema: Tagħlimiet mill-pandemija tal-COVID-19