Nipproteġu lil dawk li jipproteġuna: nipprijoritizzaw lill-ħaddiema fis-settur tas-saħħa u tal-kura soċjali

Image

© DC Studio - stock.adobe.com

It-taqsima web tematika l-ġdida tagħna dwar Is-settur tas-saħħa u tal-kura soċjali u s-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) issa ġiet ippubblikata!

Din tipprovdi introduzzjoni għar-riċerka li għaddejja dwar kif jistgħu jinkisbu postijiet tax-xogħol sikuri u li jġibu ’l quddiem is-saħħa għall-professjonisti fis-settur.

It-taqsima se tiġbor is-sejbiet ewlenin tal-proġett ta’ riċerka tal-EU-OSHA dwar “Is-saħħa u l-kura soċjali u l-OSH”. Din se tiġi aġġornata regolarment u timtela b’riżorsi u pubblikazzjonijiet ġodda.

Ejjew niżguraw li qed nieħdu ħsiebhom sew il-ħaddiema f’dan is-settur essenzjali — agħtiha titwila issa!