Ippjana valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol tiegħek b’din l-għodda ġenerika ġdida OiRA

Image

© EU-OSHA

Immaġina kwalunkwe intrapriża li għandha s-setgħa biex tivvaluta r-riskji tas-sikurezza u s-saħħa b’mod rapidu u faċli: għodda ġenerika għall-Valutazzjoni tar-Riskju Interattiva Online (Online interactive Risk Assessment, OiRA) li nħarġet reċentement toffri din l-opportunità mingħajr ħlas.  Din tista’ tgħin kwalunkwe negozju, irrispettivament mis-settur ta’ attività, biex jibni pjan ta’ azzjoni robust preventiv biex jinżamm ambjent ta’ ħidma sikur u li jippromwovi s-saħħa għall-impjegati tiegħu.

Is-soluzzjoni l-ġdida ta’ valutazzjoni tar-riskju hija ideali għal kumpaniji li għandhom mhux koperti minn kwalunkwe minn 326 għodda eżistenti settorjali OiRA. Minn dan in-numru impressjonanti, 37 għodda ġew ippubblikati fl-2022 filwaqt li aktar minn 60 qed jiġu żviluppati.

B’aktar minn 261 300 valutazzjoni tar-riskju li twettqu u 157 800 utent irreġistrat, l-OiRA kibret fi pjattaforma online ippreferuta, immexxija mill-utenti, għall-valutazzjoni u l-ġestjoni ta’ riskji relatati max-xogħol mill-intrapriżi Ewropej mikro u żgħar.

Tgħallem kollox dwar l-OiRA u ara l-għodod disponibbli fil-lingwa jew is-settur tiegħek