You are here

Punti ewlenin
29/06/2018

L-għodda għall-uffiċċji OiRA tiddaħħal fil-leġiżlazzjoni nazzjonali Taljana

Fi ħdan il-qafas tal-attività Evalwazzjoni tar-Riskju interattiva Online (OiRA) tal-EU-OSHA, l-għodod tal-uffiċċji tal-OiRA riċentement ġew integrati mill-Ministeru għax-Xogħol u għall-Politika Soċjali Taljan fil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (l-Artikoli 17 u 28 tad-Digriet Leġiżlattiv 9 ta’ April 2008, n.81). L-għan huwa li l-impjegaturi jiġu appoġġjati, speċjalment minn kumpaniji mikro u żgħar, fl-implimentazzjoni tal-valutazzjoni tar-riskji u fil-ħolqien tad-dokumentazzjoni meħtieġa bil-liġi.

L-għodda għall-uffiċċji OiRA Taljana ġiet żviluppata minn grupp ta’ ħidma tripartitiku nazzjonali, li ġie stabbilit mill-Ministeru Taljan u ppresedut minn INAIL. Qabel l-implimentazzjoni tagħha, l-għodda ġiet approvata mill-Kumissjoni Konsultattiva Permanenti għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol fit-3 ta’ Mejju 2018.

L-inizjattiva Taljana, li tagħmel l-użu ta' OiRA għall-valutazzjoni tar-riskji fil-postijiet tax-xogħol f'uffiċċji obbligatorju, hija rikonoxximent importanti ħafna għall-OiRA inġenerali u tipprovdi eżempju tajjeb ta’ kif l-għodda tista’ tintuża biex tappoġġja lill-ispettorati tax-xogħol biex jilħqu l-kumpaniji.

Esplora l-għodda għall-uffiċċji OiRA Taljana

Aktar informazzjoni (bit-Taljan)