Punti ewlenin

Back to highlights

Proposta leġiżlattiva ġdida biex tipproteġi l-ħaddiema Ewropej mill-asbestos

Image

© European Parliament EMPL Committee

Fit-28 ta’ Settembru 2022, il-Kummissjoni Ewropea tadotta komunikazzjoni u tressaq proposta leġiżlattiva dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-esponiment għall-asbestos fuq ix-xogħol, li temenda d-Direttiva 2009/148/KE L-Asbestos Fuq ix-Xogħol. Din għandha l-ħsieb li jiġi aġġornat il-valur limitu vinkolanti eżistenti tal-esponiment okkupazzjonali għall-asbestos, filwaqt li jitqiesu l-aħħar żvilupp xjentifiku u progress tekniku.

L-asbestos huwa aġent perikoluż ħafna li jikkawża l-kanċer u minkejja li ġie projbit fl-UE fl-2005, ikompli jkun ta’ theddida kbira għas-saħħa pubblika u għall-ħaddiema, speċjalment dawk fis-setturi tal-kostruzzjoni, tal-manutenzjoni u tal-iskart. Approċċ integrat ma’ diversi oqsma ta’ politika, inkluż is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH), huwa meħtieġ biex jiġi indirizzat il-legat tiegħu li ma kellux suċċess.

Il-Kummissjoni u l-EU-OSHA jappellaw lin-networks u l-partijiet ikkonċernati tagħhom biex jinvolvu ruħhom fl-inizjattivi li qed jaħdmu favur futur mingħajr l-asbestos u li jipproteġu s-saħħa u s-sigurtà fuq il- post tax-xogħol ta’ dawk li huma potenzjalment esposti għall-asbestos. 

Aqra l-istqarrija għall-istampa tal-Kummissjoni Ewropea u agħti ħarsa lejn ir-riżorsi.

L-"Għodod u gwida prattiċi dwar sustanzi perikolużi" tal-EU-OSHA joffru aktar minn 70 riżorsa relatati mal-asbestos u l-OSH.

Artiklu tal-OSHwiki jispjega l-istorja tal-asbestos u l-effetti tiegħu fuq is-saħħa.