Jum Internazzjonali tan-Nisa 2024: ninvestu fin-nisa fuq il-post tax-xogħol

Image

© bnein - stock.adobe.com

Fil-Jum Internazzjonali tan-Nisa 2024, l-EU-OSHA ppubblikat dokument ta’ diskussjoni ġdid li jesplora d-dimensjonijiet tal-ġeneru fir-rigward tat-telexogħol u tal-isfidi ewlenin li jiffaċċjaw in-nisa.

Id-dokument jenfasizza l-impatt tat-tranżizzjoni lejn it-telexogħol u l-mudelli ibridi, u jiżvela kif dawn il-bidliet jaffettwaw b’mod sproporzjonat il-benesseri u l-integrazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol.

Dan jappella għal riformi regolatorji sensittivi għall-ġeneru u għal aktar riċerka dwar il-preġudizzji tal-ġeneru fil-politiki korporattivi u nazzjonali. 

Skopri d-dokument ta’ diskussjoni Esplora d-dimensjoni tal-ġeneru tat-telexogħol: implikazzjonijiet għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Żur it-taqsima tematika tagħna dwar In-nisa u s-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol għal aktar għarfien.