Infografika fost ir-riżorsi l-ġodda relatati max-xogħol fuq pjattaformi diġitali

Image

© EU-OSHA

Ix-xogħol fuq pjattaformi diġitali jinkludi varjetà wiesgħa ta’ impjiegi u ħaddiema li jiffaċċjaw sfidi diversi ħafna ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). Biex tikkomplementa r-riżorsi eżistenti u titqajjem sensibilizzazzjoni dwar dan il-qasam ta’ prijorità tal-Kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa, l-EU-OSHA qed tikkondividi:

Infografika li tippreżenta, mad-daqqa t’għajn, il-fatti u ċ-ċifri, is-setturi ewlenin, l-opportunitajiet, l-isfidi u l-inizjattivi biex jiġi żgurat li x-xogħol fuq pjattaformi jirrispetta s-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema.

Preżentazzjoni bil-PowerPoint li tesplora l-impatt tax-xogħol fuq pjattaformi fuq l-OSH, li hija disponibbli f’bosta lingwi.

Sib dak kollu li tixtieq tkun taf dwar ix-xogħol fuq pjattaformi diġitali