Is-Sħana fuq ix-Xogħol: Gwida għall-Postijiet tax-Xogħol — issa disponibbli f’aktar lingwi tal-UE

Image

© NAPO

It-tibdil fil-klima huwa realtà li tista’ tikkomprometti l-ambjent tax-xogħol u s-sigurtà tal-ħaddiema. Iż-żieda fit-temperaturi toħloq riskju ta’ stress mis-sħana, li jaffettwa lill-ħaddiema f’diversi setturi.

Il-gwida prattika dwar is-sħana fuq ix-xogħol tal-EU-OSHA — issa disponibbli f’aktar lingwi tal-UE — tipprovdi gwida prattika dwar kif jiġu mmaniġġjati r-riskji assoċjati mal-ħidma fis-sħana.

Dan ir-riżors essenzjali għandu fil-mira kemm lill-impjegaturi kif ukoll lill-ħaddiema u jkopri miżuri organizzattivi u tekniċi biex jitnaqqsu u jiġu ġestiti r-riskji relatati mas-sħana, kif ukoll it-taħriġ tal-ħaddiema. Huwa jagħti parir ukoll dwar azzjonijiet li għandhom jittieħdu jekk ħaddiem juri sinjali ta’ mard relatat mas-sħana.

Dan is-sajf, ejjew noqogħdu attenti għall-bozoz ħomor relatati mas-sħana u nieħdu azzjoni!

Ikkonsulta s-Sħana fuq ix-xogħol – Gwida għall-postijiet tax-xogħol

Aċċessa l-gwida fl-OSHwiki

Żomm ruħek frisk ma’ Napo fi...Sħana wisq biex taħdem!