L-esplorazzjoni tar-rwol tal-ktajjen ta’ provvista fl-avvanz tas-sigurtà u s-saħħa u fuq il-post tax-xogħol

Image

©  Quality Stock Arts - stock.adobe.com

Bħala parti mill-programm ta’ riċerka tagħha biex ittejjeb il-konformità mar-regolamenti dwar is-sigurtà u s-saħħa u fuq il-post tax-xogħol (OSH), l-EU-OSHA esplorat il-potenzjal tal-ktajjen ta’ provvista — ir-relazzjonijiet bejn ix-xerrejja u l-bejjiegħa — biex tippromwovi l-OSH.

Bl-espansjoni tal-ambitu tar-riċerka lil hinn mir-relazzjonijiet tax-xogħol tradizzjonali, ġie eżaminat il-potenzjal ta’ prattiki bbażati fuq is-suq biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Analiżi bir-reqqa tal-letteratura li tiffoka fuq it-Titjib tal-OSH permezz ta’ ktajjen ta’ provvista fis-settur agroalimentari u dak tal-kostruzzjoni toffri fehim komprensiv tas-suġġett. Barra minn hekk, żewġ noti ta’ politika jivvalutaw l-implimentazzjoni, l-opportunitajiet u l-isfidi ta’ dawn il-prattiki fis-settur agroalimentari u dak tal-kostruzzjoni.

Il-programm ta’ riċerka tal-EU-OSHA għandu l-għan li jispira u jassisti lill-kumpaniji biex jikkonformaw mar-regolamenti dwar l-OSH. Rapport ġenerali dwar is-suġġett huwa disponibbli.

Aqra r-rapport u s-sommarju It-titjib is-sigurtà u s-saħħa u fuq il-post tax-xogħol permezz tal-ktajjen ta’ provvista: inizjattivi bbażati fuq is-suq fl-industriji agroalimentari u tal-kostruzzjoni u noti ta’ politika relatati

Ara l-pubblikazzjonijiet kollha dwar is-suġġett OSH tajba hija tajba għan-negozju