You are here

Punti ewlenin

12/07/2018

L-EU-OSHA issa hija sieħba uffiċjali tal-Kampanja Globali Viżjoni Żero u qed tgħin biex twassal il-messaġġ li kull inċident, mard u dannu fuq il-post tax-xogħol jistgħu jiġu evitati jekk jiġu stabbiliti l-miżuri t-tajba fil-ħin. L-approċċ għall-prevenzjoni Viżjoni Żero jintegra t-tliet dimensjonijiet ta' sikurezza, saħħa u l-benessri fil-livelli kollha tax-xogħol. Bis-saħħa tal-flessibbiltà tagħha, il-Viżjoni Żero hija benefiċjali għal kwalunkwe post tax-xogħol, intrapriża jew industrija fir-reġjunijiet kollha tad-dinja.

02/07/2018

Il-“Presidenza Ekoloġika” tal-Awstrija sejra tippromwovi s-sostenibbiltà u tiffoka fuq tliet oqsma mifruxa mal-UE kollha: is-sigurtà u l-migrazzjoni; l-iżgurar tal-prosperità u tal-kompetittività permezz tad-diġitalizzazzjoni; u l-istabbiltà fil-pajjiżi tal-viċinat. Barra minn hekk, matul dan it-terminu hemm ippjanat li jitlestew in-negozjati dwar l-emenda tad-Direttiva dwar il-Karċinoġeni.

Ara aktar

26/06/2018

L-EU-OSHA kuntenta li tista' tibbaża għal darb'oħra fuq numru daqshekk kbir ta’ sħab uffiċjali tal-kampanja u tal-midja sabiex jissieħbu fil-kampanja tagħha tal-2018-19 — Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi.

L-impenn tagħhom għall-promozzjoni tal-immaniġġjar proattiv ta' sustanzi perikolużi f’postijiet tax-xogħol Ewropej ser ikun element importanti ewlieni sabiex tirnexxi l-kampanja, peress li dan ser jipprovdi bosta opportunitajiet ta’ netwerking u skambju ta’ prattika tajba fuq il-post tax-xogħol.

22/06/2018

Rapport ġdid jiddeskrivi fid-dettall is-sejbiet tal-analiżi l-aktar reċenti ta’ ESENER-2 tal-EU-OSHA, filwaqt li jħares b’mod speċifiku lejn ir-riskji psikosoċjali. Dan jiżvela kif l-impenn mill-maniġment u l-involviment tal-ħaddiema huma ewlenin għall-protezzjoni tal-ħaddiema Ewropej minn riskji bħal dawn.

Madankollu, il-kuntest nazzjonali huwa importanti wkoll. Ekonomija b’saħħitha, inizjattivi tajbin u nazzjonali għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u fatturi kulturali huma kollha assoċjati ma’ livelli għoljin ta’ ġestjoni tar-riskji psikosoċjali.

19/06/2018

Il-ġestjoni tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH) tista’ tkun sfida kbira għall-intrapriżi mikro u żgħar (MSEs).

Liema politiki, programmi u għodod huma l-aktar effettivi biex itejbu l-OSH fl-MSEs? U kif jistgħu n-negozji jiġu megħjuna biex dawn jaħdmu fil-prattika?

L-EU-OSHA, ma’ dawk li jfasslu l-politika u l-isħab soċjali, tipprovdi tweġibiet f'konferenza ta' livell għoli fi Brussell, li jiffokaw fuq rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq evidenza mir-rapporti tal-proġett MSE l-aktar riċenti u wiesa'.

Pages