You are here

Punti ewlenin

14/03/2018

Skont stimi riċenti, il-mard relatat max-xogħol jammonta għal madwar 200,000 mewta kull sena fl-Ewropa. Il-problemi ta’ saħħa u l-korrimenti relatati max-xogħol qegħdin jiswew lill-Unjoni Ewropea EUR 476 biljun fis-sena li jistgħu jiġu ffrankati bi strateġiji, politiki, u prattiki ta’ saħħa u sikurezza okkupazzjonali (OSH) tajbin. Sensibilizzazzjoni dwar dan il-mard, inklużi kanċers relatati max-xogħol, hija prijorità għall-EU-OSHA.

12/03/2018

Rapport ġdid li janalizza s-sejbiet tat-tieni Stħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER-2) jagħti ħarsa ġenerali tal-prattika Ewropea tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH). Ir-rapport jenfasizza li, għalkemm riskji ta’ sikurezza okkupazzjonali tradizzjonali huma fil-biċċa l-kbira tagħhom indirizzati sew madwar l-Ewropa kollha, ir-riskji psikosoċjali u dawk tas-saħħa mhumiex ġestiti daqshekk tajjeb.

06/03/2018

It-tnedija tal-Kampanja għall-2018-19 — Postijiet tax-Xogħol Li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa billi Jiġġestixxu Sustanzi Perikolużi — dalwaqt magħna. Il-laqgħa tas-sħubija tal-kampanja tal-EU-OSHA fi Brussell fl-20 ta’ Marzu tlaqqa’ l-organizzazzjonijiet u l-kumpaniji Ewropej u internazzjonali u l-imsieħba tal-midja li jixtiequ jsiru msieħba fil-kampanja jew iġeddu s-sħubija tagħhom.

L-attività hija opportunità ideali għalihom biex jinnetwerkjaw u jiskambjaw l-ideat dwar kif ser jippromwovu b’mod attiv l-għanijiet tal-kampanja permezz tal-attivitajiet tagħhom.

13/02/2018

Is-sustanzi perikolużi jibqgħu kwistjoni maġġuri ta’ sigurtà u ta’ saħħa li taffettwa miljuni ta’ ħaddiema fl-Ewropa. Iżda l-firxa ta’ dan l-esponiment u r-riskji assoċjati ta’ spiss jiġu sottovalutati jew injorati.

Il-kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi tal-EU-OSHA li ġejja tisfida kunċetti żbaljati komuni, tqajjem sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji u xxerred prattika tajba u riżorsi għall-ġestjoni effettiva ta’ sustanzi perikolużi fuq il-post tax-xogħol.

02/02/2018

Fil-#JumDinjiKontral-Kanċer, ingħaqad magħna fis-sensibilizzazzjoni dwar il-kanċer - il-kawża ewlenija ta’ mwiet marbuta max-xogħol fl-UE - u l-importanza tal-prevenzjoni tiegħu.

Dan l-aħħar l-EU-OSHA organizzat seminar dwar ir-rijabilitazzjoni u r-ritorn għax-xogħol wara l-kanċer. Politiki tajbin f’dan il-qasam huma vitali biex jgħinu lis-superstiti tal-kanċer jirritornaw lura għax-xogħol b’suċċess.

25/01/2018

Il-mod kif jiġu żgurati s-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fl-intrapriżi mikro u żgħar (MSEs) jinsab fuq quddiem nett tal-aġenda għall-esperti tas-sigurtà u tas-saħħa u għall-persuni li jfasslu l-politika ewlenin f'seminar organizzat mill-EU-OSHA.

Il-Kummissarju Marianne Thyssen tiddiskuti, mal-Bord Governattiv tal-EU-OSHA u ma' partijiet ikkonċernati rilevanti oħra, l-aħħar sejbiet tal-proġett MSE, issa disponibbli f'żewġ rapporti komprensivi.

15/12/2017

L-2018 dalwaqt tasal u bis-Sena l-Ġdida, il-kampanja “Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi” tinsab fil-qrib. Il-kampanja hija ddedikata biex tqajjem sensibilizzazzjoni għas-sustanzi perikolużi u tippromwovi kultura ta’ prevenzjoni fuq il-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa kollha.

L-EU-OSHA ser tniedi din il-kampanja 2018-2019 fir-rebbiegħa. Aħna nisperaw li s-sħab u l-partijiet ikkonċernati tal-kampanja tagħna kollha jappoġġawha bl-istess qawwa li appoġġaw l-aħħar waħda, “Postijiet tax-Xogħol li Jieħdu Ħsieb is-Saħħa f’Kull Età”.

Pages