L-ispetturi tax-xogħol tal-UE huma kruċjali biex is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol isiru realtà

Image

© Pexels

L-ispettorati tax-xogħol permezz ta’ sistemi ta’ sanzjonijiet u miżuri standardizzati huma maħsuba biex jappoġġaw il-konformità mar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Dawn is-sistemi jinvolvu spezzjonijiet fuq il-post minn spetturi tax-xogħol għall-monitoraġġ u l-infurzar tal-liġijiet nazzjonali kif ukoll strateġiji relatati mal-prevenzjoni ta’ aċċidenti u mard fuq il-post tax-xogħol. Approċċi u implimentazzjonijiet differenti ta’ tali sistemi jistgħu jinstabu madwar il-pajjiż Ewropej.

Rispons imfassal apposta għall-vjolazzjonijiet jista’ jkollu rwol sinifikanti fl-appoġġ tal-konformità. Dan normalment ikun proporzjonali, li jvarja minn rakkomandazzjonijiet għal multi amministrattivi u prosekuzzjonijiet. Miżura standardizzata ta’ sikurezza fuq il-post tax-xogħol tista’ tiġi kkunsidrata biex tiffaċilita t-teħid ta’ deċiżjonijiet. L-isforzi huma maħsuba biex joħolqu ambjenti tax-xogħol sikuri u tajbin għas-saħħa għall-benefiċċju ta’ kulħadd, b’tolleranza żero fir-rigward tal-vjolazzjnijiet.

Aqra d-dokument ta' diskussjoni Appoġġ għall-konformità tar-rekwiżiti tas-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol - Sistemi Ewropej ta’ spezzjoni tax-xogħol ta’ sanzjonijiet u miżuri standardizzati

Sib l-artiklu tal-OSHWiki Ir-Rwol tas-Sanzjonijiet fl-Ispezzjoni Ewropea tal-Politika u l-Prattika tax-Xogħol

Agħti ħarsa lejn is-sezzjoni tematika tagħna Intejbu l-konformità mar-regolamenti OSH