Skopri r-rapport il-ġdid dwar is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol wara l-COVID-19

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

L-indirizzar tas-saħħa mentali relatata max-xogħol sar ħtieġa aktar urġenti wara l-pandemija. L-aħħar rapport tal-EU-OSHA joffri analiżi dettaljata tal-istħarriġiet Ewropej billi jiffoka fuq is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol, li jinkludi perjodi qabel, matul, u wara l-pandemija. Dan jinkludi data mill-istħarriġ OSH Pulse tal-2022, li jinvolvi aktar minn 27,000 ħaddiem madwar l-Istati Membri kollha tal-UE, l-Iżlanda u n-Norveġja. 

Ir-rapport il-ġdid joffri għarfien siewi biex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet infurmati għall-prevenzjoni u għall-indirizzar tal-isfidi tas-saħħa mentali relatati max-xogħol. 

Aqra r-rapport Mental health at work after COVID-19 – What European figures can tell us

Skopri aktar fit-taqsima tematika tagħna ddedikata għar-riskji psikosoċjali u s-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol.