Ekonomija ċirkolari għal futur ta’ xogħol aktar sostenibbli, aktar sigur u li jġib is-saħħa aktar ’il quddiem

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

L-ekonomija ċirkolari (CE) hija kruċjali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Madankollu, ma jistax jiġi żviluppat futur sostenibbli mingħajr ma jiġu żgurati s-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol tal-ħaddiema. L-aħbar it-tajba hija li jistgħu jkunu ta’ benefiċċju reċiproku!

L-istudju ta’ prospettiva tagħna dwar is-suġġett ivvjaġġa lejn il-futur biex jesplora kif id-dinja se tkun fl-2040 wara tranżizzjoni lejn CE u kif dan se jaffettwa s-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema.

F’din it-tieni fażi, l-4 xenarji makro żviluppati fil-fażi 1 tfasslu apposta u nbnew 16-il xenarju mikro biex ikopru gruppi differenti ta’ ħaddiema, inklużi impjegati b’livell baxx ta’ ħiliet, impjegati b’livell għoli ta’ ħiliet u dawk migranti fil-kostruzzjoni, fit-trasport, fil-manifattura, u oħrajn.

Biex tikseb ħarsa ġenerali sħiħa, tista’ tiċċekkja r-rapport u s-sommarju.

Erba’ dokumenti ta’ sintesi li jeżaminaw angoli differenti huma disponibbli wkoll: sejbiet ewlenin, ħaddiema vulnerabbli, ħaddiema mis-setturi l-aktar affettwati u indikaturi għall-partijiet ikkonċernati ewlenin.

Iċċekkja t-taqsima tematika dwar L-ekonomija ċirkolari u l-effetti tagħha fuq l-OSH għal aktar informazzjoni u pubblikazzjonijiet