Punti ewlenin

Back to highlights

L-ekonomija ċirkolari u l-OSH: noti ta’ politika ġodda dwar id-diġitalizzazzjoni u l-immaniġġjar tal-iskart

L-EU-OSHA ppubblikat żewġ noti ta’ politika li jiffukaw fuq ir-rwol tad-diġitalizzazzjoni u tal-immaniġġjar tal-iskart fl-ekonomija ċirkolari u l-implikazzjonijiet tagħha għas-saħħa u sikurezza okkupazzjonali (OSH).

Skont l-istudju ta’ prospettiva tal-EU-OSHA dwar l-ekonomija ċirkolari ġew żviluppati erba’ xenarji futuri biex jiġu antiċipati l-bidliet u jiġu identifikati r-riskji tal-OSH. Il-mogħdijiet potenzjali jistgħu jvarjaw ħafna u huma mfassla biex jinkoraġġixxu d-djalogu u r-riflessjoni mal-partijiet ikkonċernati dwar il-possibbiltajiet futuri sabiex it-teħid tad-deċiżjonijiet tal-lum ikun jista’ jagħmel il-politika aktar orjentata lejn il-futur.

Niżżel in-noti ta’ politika dwar l-immaniġġjar tal-iskart u d-diġitalizzazzjoni

Tgħallem aktar dwar il-passi li jmiss fil-Proġett ta’ previżjoni u l-metodoloġija

Aqra aktar dwar l-ekonomija ċirkolari u l-OSH

Iċċekkja l-Istudju ta’ Prospettiva dwar l-Ekonomija Ċirkolari u l-effett tagħha fuq l-OSH, ix-Xenarji sal-2040 – Preżentazzjoni u Diskussjoni

Share this on: