L-awtomatizzazzjoni tal-kompiti fuq il-post tax-xogħol b’mod sikur: rapport komparattiv ġdid ta’ studju tal-każijiet

Image

© panuwat – stock.adobe.com

L-użu tal-intelliġenza artifiċjali (IA) u r-robotika biex jawtomatizzaw kompiti perikolużi jew ripetittivi fuq il-post tax-xogħol bħala mod kif jipproteġu l-ħaddiema qed jiżdied. Madankollu, jista’ jkun hemm ukoll sfidi biex is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jiġu kkunsidrati jew riskji ġodda li għandhom jiġu indirizzati b’mod effettiv matul dawn l-istadji bikrin.

Biex titfa’ dawl fuq dan is-suġġett kumpless, l-EU-OSHA ħarġet rapport ta’ studju ta’ każ komparattiv dwar l-awtomatizzazzjoni robotika avvanzata. Ir-rapport jiskopri l-implimentazzjoni u l-impatt ta’ sistemi bbażati fuq l-IA u robots kollaborattivi intelliġenti (robots kollaborattivi) fl-awtomatizzazzjoni tal-kompiti fuq il-post tax-xogħol, b’enfasi fuq l-iżgurar tas-sikurezza tal-ħaddiema.

Barra minn hekk, ġabra ta’ sommarji ta’ politika relatati jesploraw aspetti differenti: Sfidi u opportunitajiet tal-OSH li joriġinaw mill-implimentazzjoni, Rakkomandazzjonijiet għall-awtomatizzazzjoni ta’ kompiti konjittivi, Rakkomandazzjonijiet għall-awtomatizzazzjoni ta’ kompiti fiżiċi, Motivaturi, ostakli u rakkomandazzjonijiet għall-implimentazzjoni, L-iffaċilitar tal-aċċettazzjoni organizzazzjonali ta’ sistemi bbażati fuq l-IA.

Ara l-konklużjonijiet mis-seminar riċenti tagħna Advanced Robotics and AI-based Systems for Automation of Tasks (Robotika Avvanzata u Sistemi bbażati fuq l-IA għall-Awtomatizzazzjoni tal-Kompiti): Implikazzjonijiet għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Interessat fl-awtomatizzazzjoni tal-kompiti? Żomm ruħek aġġornat dwar il-kampanja li ġejja ‘Xogħol sigur u li jġib ’il quddiem is-saħħa fl-era diġitali’ - din hija waħda mill-oqsma ta’ prijorità!

Iċċekkja l-pubblikazzjonijiet kollha dwar ir-robotika avvanzata u l-awtomazzjoni tal-kompiti