Punti ewlenin

Back to highlights

IA għall-ġestjoni tal-ħaddiema: riskji u opportunitajiet għall-OSH

Image

Vector by fullvector - www.freepik.com

L-użu ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-ħaddiema bbażati fuq l-intelliġenza artifiċjali (AIWM) jista’ jgħin fit-tfassil ta’ impjiegi u postijiet tax-xogħol li jġibu ’l quddiem is-saħħa u siguri, iżda jista’ joħloq ukoll riskji għall-ħaddiema bħall-intensifikazzjoni tax-xogħol, it-telf tal-kontroll tal-impjiegi u d-diżumanizzazzjoni.

Rapport ġdid jiddeskrivi r-riskji u l-opportunitajiet tas-sistemi tal-AIWM għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Ir-rapport jinkludi analiżi tad-data statistika tal-istħarriġ ESENER 2019 u huwa bbażat fuq analiżi tal-letteratura u intervisti tal-esperti.. B’segwitu tar-rapport ta’ deskrizzjoni ġenerali dwar is-suġġett, dan jesplora wkoll miżuri ta’ prevenzjoni possibbli, filwaqt li jenfasizza l-ħtieġa għal approċċ iċċentrat fuq il-bniedem u approċċ ta’ “prevenzjoni permezz tat-tfassil” biex jiġu żgurati s-saħħa, is-sigurtà u l-benessri tal-ħaddiema.

Żewġ noti ta’ politika jikkumplimentaw is-sejbiet u jagħtu rakkomandazzjonijiet biex jgħinu jindirizzaw ir-riskji u jissuġġerixxu miżuri ta’ prevenzjoni.

Aqra r-rapport u t-taqsira Artificial intelligence for worker management: implications for occupational safety and health (Intelliġenza artifiċjali għall-ġestjoni tal-ħaddiema: implikazzjonijiet għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol)

Ikkonsulta n-noti ta’ politika Artificial intelligence for worker management: mapping definitions, uses and implications (Intelliġenza artifiċjali għall-ġestjoni tal-ħaddiema: definizzjonijiet ta’ mmappjar, użi u implikazzjonijiet) u Artificial intelligence for worker management: existing and future regulation (Intelliġenza artifiċjali għall-ġestjoni tal-ħaddiema: regolamentazzjoni eżistenti u futura)

Ikkonsulta l-pubblikazzjonijiet dwar new forms of worker management (forom ġodda ta’ ġestjoni tal-ħaddiema)

Aktar dwar il-proġett Digitalisation of work (Diġitalizzazzjoni tax-xogħol)