F’dak li jirrigwarda r-rabta bejn ir-riskji psikosoċjali fuq ix-xogħol u l-mard kardjovaskulari: inqas stress għal qalb b’saħħitha!

Image

© paru - stock.adobe.com

Filwaqt li l-popolazzjoni tax-xogħol ġeneralment tgawdi minn saħħa aħjar minn dik barra mis-suq tax-xogħol, il-postijiet tax-xogħol jistgħu jikkawżaw jew jaggravaw ukoll mard.

Iktar minn erbgħa mill-għaxar ħaddiema Ewropej jindikaw li l-livelli ta’ stress tax-xogħol tagħhom żdiedu minħabba l-pandemija. Din il-pressjoni, flimkien ma’ fatturi oħra ta’ riskju psikosoċjali bħan-nuqqas ta’ sigurtà tal-impjiegi, sigħat twal ta’ xogħol u bullying, iżidu r-riskju li jiġu żviluppati mard tal-qalb u puplesiji.

Id-dokument ta’ diskussjoni l-ġdid tagħna The Links Between Exposure to Work-Related Psychosocial Risk Factors and Cardiovascular Disease (Ir-Rabtiet Bejn l-Esponiment għall-Fatturi ta’ Riskju Psikosoċjali Relatati max-Xogħol u l-Mard Kardjovaskulari) jippreżenta r-relazzjoni bejn it-tnejn u joffri rakkomandazzjonijiet dwar kif jiġu evitati.

Approċċ olistiku li jgħaqqad ambjent tax-xogħol f’ambjent ta’ appoġġ u stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa huwa l-kombinazzjoni rebbieħa għall-protezzjoni kontra l-mard kardjovaskulari!