OSH Pulse - Is-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali fil-postijiet tax-xogħol wara l-pandemija

Il-“Flash Ewrobarometru - Stħarriġ tal-OSH Pulse”, ikkummissjonat mill-EU-OSHA joffri informazzjoni intuwittiva siewja dwar firxa ta’ impatti li l-pandemija tal-COVID-19 kellha fuq is-saħħa u l-benesseri tal-ħaddiema u dwar il-miżuri relatati fuq il-post tax-xogħol, flimkien ukoll mal-użu li dejjem jiżdied tat-teknoloġiji diġitali fuq il-post tax-xogħol.

Fir-Rebbiegħa tal-2022, kampjun rappreżentattiv ta’ aktar minn 27 000 ħaddiem impjegat ġew intervistati fuq it-telefon minn madwara l-UE kollha, flimkien mal-Iżlanda u n-Norveġja.

L-istħarriġ jiffoka fuq il-fatturi ta’ stress mentali u fiżiċi li l-ħaddiema jiffaċċjaw u l-miżuri tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH) implimentati fuq il-post tax-xogħol tagħhom. B’mod aktar speċifiku, l-istħarriġ jindirizza l-oqsma li ġejjin:

  • Il-fatturi ta’ riskji psikosoċjali, l-istress u s-saħħa mentali
  • Ir-riżultati fil-qasam tas-saħħa
  • Il-miżuri preventivi tal-OSH b’fokus fuq is-saħħa mentali
  • L-opinjonijiet u l-esperjenzi tal-OSH fuq il-post tax-xogħol
  • Id-diġitalizzazzjoni u l-użu tat-teknoloġiji diġitali

Is-sejbiet huma ppreżentati f’rapport ta’ ħarsa ġenerali u f’sommarju, filwaqt li 29 skeda informattiva dwar il-pajjiżi joffru titwila lejn ir-riżultati nazzjonali u infografika tagħti ħarsa ġenerali ta’ malajr lejn is-sejbiet ewlenin.

Ir-riżultati tal-istħarriġ jappoġġaw l-attivitajiet tal-EU-OSHA dwar Id-diġitalizzazzjoni tax-xogħol, Ir-riskji psikosoċjali u l-istress fuq ix-xogħol, u It-titjib tal-konformità mar-regolamenti tal-OSH. Analiżi fil-fond ta’ suġġetti speċifiċi se trendi aktar sejbiet interessanti.