Strateġija korporattiva u programmi ta’ ħidma

Il-programmi ta’ ħidma huma bbażati fuq l-istrateġija korporattiva tal-EU-OSHA.

Nistabbilixxu strateġija fit-tul

L-istrateġija attwali tal-EU-OSHA tkopri sal-2027 u identifikat sitt objettivi strateġiċi, li jikkorrispondu għal sitt oqsma ta’ prijorità:

  • Nantiċipaw il-bidla
  • Fatti u ċifri
  • Għodda għall-ġestjoni tal-OSH
  • Sensibilizzazzjoni
  • Għarfien dwar in-networking
  • Networking strateġiku u operazzjonali

Għal aktar informazzjoni, niżżel il-Programm Strateġiku Pluriennali tal-EU-OSHA 2022-2027

Nippjanaw għas-sena li jmiss

Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv tal-EU-OSHA jħejji u l-Bord ta’ Tmexxija jadotta dokument ta’ programmazzjoni uniku li jistabbilixxi l-programm kontinwu fuq tliet snin tal-Aġenzija. Dan jagħti dettalji dwar l-attivitajiet li għandhom jitwettqu u l-objettivi li għandhom jintlaħqu b’mod partikolari għas-sena li jmiss.

Id-dokument ta’ programmazzjoni uniku jistabbilixxi prijoritajiet ċari u għandu l-għan li jiżgura li l-Aġenzija tagħmel l-aħjar użu mir-riżorsi tagħha u min-network tagħha. 

Biex tara l-programmi/d-dokumenti ta’ programmazzjoni uniċi ta’ ħidma għas-snin preċedenti, żur il-paġna tal-pubblikazzjonijiet tagħna.