Strateġija korporattiva u programmi ta' ħidma

Il-programmi ta’ ħidma huma bbażati fuq l-istrateġija korporattiva tal-EU-OSHA.

Nistabbilixxu strateġija fit-tul

L-istrateġija korporattiva attwali tkopri l-2014–2020 u tidentifika sitt oqsma ta’ prijorità:

  1. Nantiċipaw il-bidla — permezz tal-proġetti ta’ tbassir tagħna
  2. Fatti u ċifri — niġbru u nxerrdu informazzjoni għar-riċerkaturi u għal dawk li jfasslu l-politika permezz tal-ESENER u l-prospetti tal-OSH
  3. Għodod għall-ġestjoni tal-OSH — primarjament permezz tal-OiRA
  4. Noħolqu sensibilizzazzjoni dwar l-OSH — permezz tal-Kampanji għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa u attivitajiet oħra li joħolqu sensibilizzazzjoni
  5. Għarfien dwar in-netwerking — speċjalment permezz tal-iżvilupp tal-OSHwiki
  6. Netwerking

Għal aktar informazzjoni, niżżel l-istrateġija korporattiva tal-EU-OSHA 2018–2023, li hija koerenti mal-Qafas Strateġiku tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020 u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-modernizzazzjoni tal-OSH minn Jannar 2017

Nippjanaw għas-sena li jmiss

Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv tal-EU-OSHA jħejji u l-Bord ta’ Tmexxija jadotta dokument ta’ programmazzjoni li jistabbilixxi l-programm kontinwu fuq tliet snin tal-Aġenzija. Dan jagħti dettalji dwar l-attivitajiet li għandhom jitwettqu u l-għanijiet li għandhom jintlaħqu b’mod partikolari għas-sena ta’ wara.

Id-dokument ta’ programmazzjoni jistabbilixxi prijoritajiet ċari u għandu l-għan li jiżgura li l-Aġenzija tagħmel l-aħjar użu mir-riżorsi tagħha u min-netwerk tagħha. Xi oqsma importanti ta’ attività huma: antiċipazzjoni tal-bidla, is-sensibilizzazzjoni, u fatti u ċifri dwar suġġetti tal-OSH.

Sabiex tara l-pjanijiet ta’ ġestjoni annwali għas-snin preċedenti, żur il-paġna tal-pubblikazzjonijiettagħna, fejn tista’ tara wkoll ir-rapporti annwali tagħna u r-rapporti ta’ attività annwali tagħna biex tara kif morna.