Rapporti ta’ evalwazzjoni tal-EU-OSHA

Sabiex ittejjeb it-teħid ta’ deċiżjonijiet, l-EU-OSHA twettaq kemm evalwazzjonijiet ex ante kif ukoll dawk ex post skont l-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju. L-evalwazzjonijiet jiġu implimentati biex jivvalutaw jekk ix-xogħol tal-Aġenzija huwiex utli għall-utenti, jekk iżidx valur għall-ħidma li ssir minn oħrajn u b’mod ġenerali jekk l-objettivi ntlaħqux.

L-evalwazzjonijiet jitwettqu fuq il-bażi ta’ programm ta’ evalwazzjoni pluriennali li jkun allinjat maċ-ċiklu ta’ programmazzjoni pluriennali.

Evalwazzjoni ġenerali tal-Aġenzija u l-prestazzjoni tagħha tiġi kkummisjonata kull ħames snin. Din l-evalwazzjoni ġenerali ilha sa mill-2019 titwettaq mill-Kummissjoni.

Sib links għar-rapporti ta’ evalwazzjoni ġenerali tal-Aġenzija.

Evalwazzjonijiet globali tal-EU-OSHA