You are here

Rapporti ta’ evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-EU-OSHA

Il-programmi ta’ evalwazzjoni huma implimentati mill-EU-OSHA biex jiġi vvalutat jekk l-attivitajiet tal-Aġenzija humiex rilevanti għall-utenti u sostenibbli, u jekk l-għanijiet intlaħqux.

L-evalwazzjoni globali tal-Aġenzija u tal-prestazzjoni tagħha titwettaq minn kuntrattur estern kull ħames snin. Dan jiddokumenta r-riżultati miksuba mill-Aġenzija.

Il-links għar-rapporti ta’ evalwazzjoni ewlenin tal-Aġenzija jinsabu hawn taħt (kollha pprovduti bl-Ingliż biss).