Rapporti ta’ evalwazzjoni tal-EU-OSHA

Sabiex ittejjeb it-teħid ta’ deċiżjonijiet, l-EU-OSHA twettaq kemm evalwazzjonijiet ex ante kif ukoll dawk ex post skont l-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju. L-evalwazzjonijiet huma implimentati biex jiġi vvalutat jekk il-ħidma tal-Aġenzija hijiex rilevanti għall-utenti u sostenibbli, u jekk l-għanijiet intlaħqux.

L-evalwazzjonijiet jitwettqu fuq il-bażi ta’ programm ta’ evalwazzjoni pluriennali li huwa allinjat maċ-ċiklu ta’ programmazzjoni pluriennali.

L-evalwazzjoni ġenerali tal-Aġenzija u tal-prestazzjoni tagħha titwettaq minn kuntrattur estern kull ħames snin. Dan jiddokumenta r-riżultati miksuba mill-Aġenzija.

Għandek issib links għar-rapporti ta’ evalwazzjoni ġenerali u informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-Aġenzija hawn taħt.

Evalwazzjonijiet globali tal-EU-OSHA

Key Performance Indicators 2019 and main evaluation results

View

Key Performance Indicators 2018 and main evaluation results

View

Key Performance Indicators 2017 and main evaluation results

View

Key Performance Indicators 2016 and main evaluation results

View
Share this on: