Rapporti ta’ evalwazzjoni tal-EU-OSHA

Sabiex ittejjeb it-teħid ta’ deċiżjonijiet, l-EU-OSHA twettaq kemm evalwazzjonijiet ex ante kif ukoll dawk ex post skont l-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju. L-evalwazzjonijiet huma implimentati biex jiġi vvalutat jekk il-ħidma tal-Aġenzija hijiex rilevanti għall-utenti u sostenibbli, u jekk l-għanijiet intlaħqux.

L-evalwazzjonijiet jitwettqu fuq il-bażi ta’ programm ta’ evalwazzjoni pluriennali li huwa allinjat maċ-ċiklu ta’ programmazzjoni pluriennali.

L-evalwazzjoni ġenerali tal-Aġenzija u tal-prestazzjoni tagħha titwettaq minn kuntrattur estern kull ħames snin. Dan jiddokumenta r-riżultati miksuba mill-Aġenzija.

Għandek issib links għar-rapporti ta’ evalwazzjoni ġenerali u informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-Aġenzija hawn taħt.

Evalwazzjonijiet globali tal-EU-OSHA

Share this on: