Il-Presidenza Finlandiża tal-UE


Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE tiġi kondiviża bejn il-gvernijiet nazzjonali tat-28 Stat Membru, u tiġi ttrasferita minn Stat Membru għal ieħor kull sitt xhur, fl-1 ta' Jannar u fl-1 ta' Lulju ta' kull sena. L-uffiċċju tal-Presidenza jinvolvi responsabbiltà sinifikanti: l-Istat Membru ospitanti jippresjedi l-laqgħat tal-Kunsill tal-UE, wieħed mill-korpi ewlenin ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, matul il-mandat tiegħu. Barra minn hekk, il-Presidenza hija responsabbli biex tiżgura li l-Istati Membri jaħdmu f'armonija, jinnegozjaw kompromessi meta jkun hemm bżonn, u jaġixxu dejjem fl-interess tal-UE kollha kemm hi.

Il-programm ta' ħidma tal-Presidenza jiġi kondiviż bejn tliet Stati Membri (it-"trio tal-Presidenza") fuq perjodu ta' 18-il xahar. Il-Presidenza tistabbilixxi miri ddettaljati li hija trid tilħaq matul il-perjodu tal-mandat tagħha u, mal-membri l-oħrajn tat-trio tal-Presidenza, objettivi iktar fit-tul li b'mod realistiku ma jkunux jistgħu jintlaħqu f'sitt xhur biss.

Fl-1 ta’ Lulju 2019, il-Finlandja tibda l-Presidenza tal-Kunsill tal-UE. Hija t-tieni mit-trio attwali, u qed taħdem mar-Rumanija u mal-Kroazja biex tikseb l-għanijiet stipulati fil-programm konġunt tagħhom.

L-indirizzar ta’ UE kompetittiva u inklużiva hija waħda mill-prijoritajiet tal-Presidenza. L-Ewropa għandha tindirizza l-isfidi tal-popolazzjoni li qed tixjieħ tagħha u l-kompetizzjoni globali b’miżuri sostenibbli biex ittejjeb il-produttività u l-kompetittività. Fl-istess ħin, għandu jiġi adottat approċċ koerenti biex ikompli jiġi żviluppat Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali biex iwassal riżultati viżibbli liċ-ċittadini.

Barra minn hekk, l-UE teħtieġ strateġija wiesgħa u orjentata lejn il-futur għal tagħlim kontinwu li tqis it-trasformazzjoni tax-xogħol u d-diġitalizzazzjoni. Miżura ewlenija oħra biex tiġi massimizzata d-disponibbiltà tal-ħaddiema tas-sengħa hija li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Jenħtieġ li l-UE u l-Istati Membri jkomplu l-azzjonijiet biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-ħajja tax-xogħol, ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja tal-familja, u l-paga ugwali. Hemm ukoll il-ħtieġa li jiġu promossi karrieri itwal fl-Ewropa permezz ta’ titjib fis-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali, il-politiki dwar is-saħħa pubblika u skemi ta’ xogħol part-time.

Il-Presidenza Finlandiża ddikjarat l-appoġġ tagħha għall-Pjan direzzjonali dwar il-Karċinoġeni, skema li twaqqfet bi sħab mal-EU-OSHA, li żżid is-sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji imposti mill-esponiment għall-karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol u tinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar prassi. Il-Presidenza tospita konferenza li jisimha “Naħdmu flimkien biex neliminaw il-kanċer relatat max-xogħol” bejn is-27 u t-28 ta’ Novembru.

Żur is-sit web tal-Presidenza Finlandiża tal-UE

Ara l-filmat “X’inhi l-presidenza tal-Kunsill u kif taħdem?”