Il-Presidenza Slovena tal-UE

Image

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE tiġi kondiviża bejn il-gvernijiet nazzjonali tal-Istati Membri, u tiġi ttrasferita bejn Stat Membru u ieħor kull sitt xhur, fl-1 ta’ Jannar u fl-1 ta’ Lulju ta’ kull sena. L-uffiċċju tal-Presidenza jinvolvi responsabbiltà sinifikanti: l-Istat Membu ospitanti jippresjedi l-laqgħat tal-Kunsill tal-UE, wieħed mill-korpi ewlenin ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE, matul il-mandat tiegħu. Barra minn hekk, il-Presidenza hija responsabbli biex tiżgura li l-Istati Membri jaħdmu f’armonija, jinnegozjaw kompromessi meta jkun hemm bżonn, u jaġixxu dejjem fl-interess tal-UE kollha kemm hi.

Il-programm ta’ ħidma tal-Presidenza jiġi kondiviż bejn tliet Stati Membri (it-“trio tal-Presidenza”) fuq perjodu ta’ 18-il xahar. Il-Presidenza tistabbilixxi miri ddettaljati li hija trid tilħaq matul il-perjodu tal-mandat tagħha u, mal-membri l-oħrajn tat-trio tal-Presidenza, objettivi iktar fit-tul li b’mod realistiku ma jkunux jistgħu jintlaħqu f’sitt xhur biss.

Fl-1 ta’ Lulju 2021, is-Slovenja tassumi l-Presidenza mill-Portugall. Il-membri tat-tliet Presidenzi attwali — il-Ġermanja, il-Portugall u s-Slovenja — ser ikomplu jaħdmu mill-qrib flimkien biex jiksbu l-għanijiet stabbiliti fil-programm konġunt ta’ 18-il xahar tagħhom.

Taħt is-slogan “Flimkien. Reżiljenti. L-Ewropa.”, il-Presidenza Slovena tiffoka fuq l-iffaċilitar tal-irkupru tal-UE mill-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 u l-aċċellerazzjoni tat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali biex jinħolqu l-impjiegi u tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-UE. L-użu etiku u l-iżvilupp tal-intelliġenza artifiċjali fis-setturi kollha jidhru wkoll fuq l-aġenda ta’ dan it-terminu.

Is-saħħa hija prijorità ewlenija — li tirrifletti fuq il-lezzjonijiet meħudha mill-pandemija, tiżgura d-disponibbiltà ta’ prodotti mediċi, u ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien għal kulħadd.

Huma ppjanati serje ta’ avvenimenti li jindirizzaw is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH):

  • webinar f’Settembru dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema tal-isptar bħala parti mill-Pjan Direzzjonali dwar il-karċinoġeni, bid-Direttur Eżekuttiv tal-EU-OSHA jkun fost il-kelliema;
  • konferenza ta’ livell għoli, “Il-Kwalità tax-Xogħol għall-Kwalità tal-Ħajja”, li tiffoka fuq l-OSH u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, f’Ottubru;
  • jum tematiku tal-Kumitat ta’ Spetturi Għolja tax-Xogħol (SLIC) dwar il-COVID-19, f’Ottubru wkoll; u
  • konferenza internazzjonali f’Diċembru, fejn is-suġġetti jinkludu l-qafas strateġiku tal-UE 2021-2027 dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, it-telexogħol u d-disturbi muskoloskeletali.

Żur is-sit web tal-Presidenza Slovena tal-UE

Ara l-vidjo “X’inhi l-Presidenza tal-Kunsill u kif taħdem?”

Share this on: