You are here

Il-Presidenza Awstrijaka tal-UE


BG-logo-2017Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE tiġi kondiviża bejn il-gvernijiet nazzjonali tat-28 Stat Membru, u tiġi ttrasferita minn Stat Membru għal ieħor kull sitt xhur, fl-1 ta' Jannar u fl-1 ta' Lulju ta' kull sena. L-uffiċċju tal-Presidenza jinvolvi responsabbiltà sinifikanti: l-Istat Membru ospitanti jippresjedi l-laqgħat tal-Kunsill tal-UE, wieħed mill-korpi ewlenin ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, matul il-mandat tiegħu. Barra minn hekk, il-Presidenza hija responsabbli biex tiżgura li l-Istati Membri jaħdmu f'armonija, jinnegozjaw kompromessi meta jkun hemm bżonn, u jaġixxu dejjem fl-interess tal-UE kollha kemm hi.

Il-programm ta' ħidma tal-Presidenza jiġi kondiviż bejn tliet Stati Membri (it-"trio tal-Presidenza") fuq perjodu ta' 18-il xahar. Il-Presidenza tistabbilixxi miri ddettaljati li hija trid tilħaq matul il-perjodu tal-mandat tagħha u, mal-membri l-oħrajn tat-trio tal-Presidenza, objettivi iktar fit-tul li b'mod realistiku ma jkunux jistgħu jintlaħqu f'sitt xhur biss.

L-Awstrija tospita l-Presidenza mill-1 ta’ Lulju 2018. It-triju tal-Presidenza attwali (l-Estonja, il-Bulgarija u l-Awstrija) ser ikompli jimplimenta l-programm tiegħu ta’ 18-il xahar.

Il-“Presidenza Ekoloġika” tal-Awstrija sejra tippromwovi s-sostenibbiltà u tiffoka fuq il-kwistjonijiet usa’ ta’:

  • Is-sigurtà u l-migrazzjoni.
  • L-iżgurar tal-prosperità u tal-kompetittività permezz tad-diġitalizzazzjoni.
  • L-istabbiltà fil-pajjiżi tal-viċinat.

F’termini ta’ saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-għan tal-Presidenza Awstrijaka huwa li tkompli n-negozjati dwar l-emenda tad-Direttiva dwar il-Karċinoġeni peress li l-kanċer għadu l-kawża ewlenija ta’ mwiet relatati max-xogħol fl-UE.

L-EU-OSHA tieħu sehem fil-konferenza “Reducing the burden of occupational cancer in the EU – a shared problem with common solutions” (“It-tnaqqis tal-piż tal-kanċer okkupazzjonali fl-UE – problema kondiviża b’soluzzjonijiet komuni”) li saret fl-24-25 ta’ Settembru. L-għan huwa li jiżdied l-għarfien dwar ir-riskji li jirriżultaw minn esponiment għall-karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol u li jsir skambju ta’ prattiki tajbin fi ħdan il-qafas tal-kampanja tagħha “Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi” u “Il-Pjan direzzjonali dwar il-karċinoġeni”.

Żur is-sit web tal-Presidenza Awstrijaka

Ara l-filmat “X’inhi l-presidenza tal-Kunsill u kif taħdem?”