You are here

Il-Presidenza Bulgara tal-UE


BG-logo-2017Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE tiġi kondiviża bejn il-gvernijiet nazzjonali tat-28 Stat Membru, u tiġi ttrasferita minn Stat Membru għal ieħor kull sitt xhur, fl-1 ta' Jannar u fl-1 ta' Lulju ta' kull sena. L-uffiċċju tal-Presidenza jinvolvi responsabbiltà sinifikanti: l-Istat Membru ospitanti jippresjedi l-laqgħat tal-Kunsill tal-UE, wieħed mill-korpi ewlenin ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, matul il-mandat tiegħu. Barra minn hekk, il-Presidenza hija responsabbli biex tiżgura li l-Istati Membri jaħdmu f'armonija, jinnegozjaw kompromessi meta jkun hemm bżonn, u jaġixxu dejjem fl-interess tal-UE kollha kemm hi.

Il-programm ta' ħidma tal-Presidenza jiġi kondiviż bejn tliet Stati Membri (it-"trio tal-Presidenza") fuq perjodu ta' 18-il xahar. Il-Presidenza tistabbilixxi miri ddettaljati li hija trid tilħaq matul il-perjodu tal-mandat tagħha u, mal-membri l-oħrajn tat-trio tal-Presidenza, objettivi iktar fit-tul li b'mod realistiku ma jkunux jistgħu jintlaħqu f'sitt xhur biss.

Il-Bulgarija ser tieħu l-Presidenza fl-1 ta’ Jannar 2018. It-trio tal-Presidenza attwali (l-Estonja, il-Bulgarija u l-Awstrija) ser ikompli jimplimenta l-programm konġunt tiegħu ta’ 18-il xahar.

Il-Presidenza Bulgara ser tiffoka fuq:

  • Il-kunsens, billi ssaħħaħ is-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE u timmaniġġja l-migrazzjoni b’mod effettiv.
  • Il-kompetittività, billi tiffoka fuq it-tisħiħ tas-suq uniku.
  • Il-koeżjoni, billi tinvesti fit-tkabbir ekonomiku u fl-impjiegi biex tiżgura l-għaqda u s-solidarjetà.

Żur is-sit elettronika tal-Presidenza Bulgara

Ara l-filmat ‘X’inhi l-presidenza tal-Kunsill u kif taħdem?’