You are here

Il-Presidenza Finlandiża tal-UE


The Presidency of the Council of the EU is shared among the national governments of the Member States, transferring from one Member State to another every six months, on 1 January and 1 July each year. The office of the Presidency comes with significant responsibility: the host Member State chairs meetings of the Council of the EU, one of the EU’s major decision-making bodies, during its term. In addition, the Presidency is responsible for ensuring that Member States work in harmony, negotiating compromises when necessary, and at all times acting in the interest of the EU as a whole.

The Presidency’s programme of work is shared by three Member States (the ‘Presidency trio’) over an 18-month period. The Presidency sets out detailed goals that it wants to achieve during its period of office and, with the other Presidency trio members, longer-term objectives that could not realistically be achieved in only six months.

Fl-1 ta’ Lulju 2019, il-Finlandja tibda l-Presidenza tal-Kunsill tal-UE. Hija t-tieni mit-trio attwali, u qed taħdem mar-Rumanija u mal-Kroazja biex tikseb l-għanijiet stipulati fil-programm konġunt tagħhom.

L-indirizzar ta’ UE kompetittiva u inklużiva hija waħda mill-prijoritajiet tal-Presidenza. L-Ewropa għandha tindirizza l-isfidi tal-popolazzjoni li qed tixjieħ tagħha u l-kompetizzjoni globali b’miżuri sostenibbli biex ittejjeb il-produttività u l-kompetittività. Fl-istess ħin, għandu jiġi adottat approċċ koerenti biex ikompli jiġi żviluppat Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali biex iwassal riżultati viżibbli liċ-ċittadini.

Barra minn hekk, l-UE teħtieġ strateġija wiesgħa u orjentata lejn il-futur għal tagħlim kontinwu li tqis it-trasformazzjoni tax-xogħol u d-diġitalizzazzjoni. Miżura ewlenija oħra biex tiġi massimizzata d-disponibbiltà tal-ħaddiema tas-sengħa hija li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Jenħtieġ li l-UE u l-Istati Membri jkomplu l-azzjonijiet biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-ħajja tax-xogħol, ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja tal-familja, u l-paga ugwali. Hemm ukoll il-ħtieġa li jiġu promossi karrieri itwal fl-Ewropa permezz ta’ titjib fis-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali, il-politiki dwar is-saħħa pubblika u skemi ta’ xogħol part-time.

Il-Presidenza Finlandiża ddikjarat l-appoġġ tagħha għall-Pjan direzzjonali dwar il-Karċinoġeni, skema li twaqqfet bi sħab mal-EU-OSHA, li żżid is-sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji imposti mill-esponiment għall-karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol u tinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar prassi. Il-Presidenza tospita konferenza li jisimha “Naħdmu flimkien biex neliminaw il-kanċer relatat max-xogħol” bejn is-27 u t-28 ta’ Novembru.

Żur is-sit web tal-Presidenza Finlandiża tal-UE

Watch the video ‘What is the Council presidency and how does it work?’