You are here

Il-Presidenza Estonjana tal-UE


EE-logo-2017Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE tiġi kondiviża bejn il-gvernijiet nazzjonali tat-28 Stat Membru, u tiġi ttrasferita minn Stat Membru għal ieħor kull sitt xhur, fl-1 ta' Jannar u fl-1 ta' Lulju ta' kull sena. L-uffiċċju tal-Presidenza jinvolvi responsabbiltà sinifikanti: l-Istat Membru ospitanti jippresjedi l-laqgħat tal-Kunsill tal-UE, wieħed mill-korpi ewlenin ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, matul il-mandat tiegħu. Barra minn hekk, il-Presidenza hija responsabbli biex tiżgura li l-Istati Membri jaħdmu f'armonija, jinnegozjaw kompromessi meta jkun hemm bżonn, u jaġixxu dejjem fl-interess tal-UE kollha kemm hi.

Il-programm ta' ħidma tal-Presidenza jiġi kondiviż bejn tliet Stati Membri (it-"trio tal-Presidenza") fuq perjodu ta' 18-il xahar. Il-Presidenza tistabbilixxi miri ddettaljati li hija trid tilħaq matul il-perjodu tal-mandat tagħha u, mal-membri l-oħrajn tat-trio tal-Presidenza, objettivi iktar fit-tul li b'mod realistiku ma jkunux jistgħu jintlaħqu f'sitt xhur biss.

It-trio l-ġdid tal-Presidenza jibda l-mandat tiegħu fl-1 ta' Lulju 2017. L-Estonja se tospita l-Presidenza tal-Kunsill għall-ewwel terminu, mill-1 ta' Lulju sal-31 ta' Diċembru 2017, segwita mill-Bulgarija u l-Awstrija. Dawn il-pajjiżi sejrin jaħdmu flimkien biex jimplimentaw il-programm konġunt ta' 18-il xahar tagħhom.

Il-Prijoritajiet tal-Presidenza Estonjana jinkludu:

  • li tavvanza l-ekonomija Ewropea miftuħa u innovattiva permezz ta' żvilupp ta' ambjent tan-negozju li jagħti appoġġ lill-kompetittività u t-tkabbir ibbażati fuq l-għarfien
  • li żżomm lill-Ewropa sikura u sigura;
  • li tagħmel lill-Ewropa aktar diġitali u tinkoraġġixxi l-fluss ħieles tad-data;
  • li tiżgura li l-Ewropa hi inklużiva u sostenibbli;
  • li tindirizza l-isfidi tan-natura tax-xogħol li qed tinbidel b'mod kontinwu - tiffoka fuq id-drittijiet tal-ħaddiema, l-iżvilupp tal-ħiliet u l-aċċess għall-impjiegi għal kulħadd.

Żur is-sit web tal-Presidenza Estonjana

Ara l-vidjo 'X'inhi l-presidenza tal-Kunsill u kif taħdem?'