Rapporti annwali

Rapport tal-attività annwali

Kull sena finanzjarja, id-Direttur tal-EU-OSHA jħejji rapport dwar l-attivitajiet tal-Aġenzija matul l-aħħar sena. Dan isegwi l-istruttura tal-programm ta’ ħidma annwali fid-dokument ta’ programmazzjoni, billi jagħti kont tat-twettiq tal-għanijiet u tal-attivitajiet ewlenin li ġew spjegati fil-pjan. Dan jeżamina wkoll ir-riżorsi li ntużaw biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Aġenzija. 

Ir-rapport annwali tal-attività jiffunzjona wkoll bħala r-rapport ta’ ġestjoni tad-Direttur, li jkopri, pereżempju, l-implimentazzjoni tal-istandards ta’ kontroll intern.

Il-Bord ta' Tmexxija tal-EU-OSHA janalizza u jivvaluta r-rapport ta’ attività. Dan huwa pass importanti fil-proċess tal-evalwazzjoni ta’ kif l-Aġenzija implimentat il-baġit għas-sena (il-proċess ta’ rilaxx).

Kull rapport ta’ attività jinkludi dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni li fiha d-Direttur jiddikjara li:

  • Ir-rapport jagħti opinjoni vera u ġusta
  • Is-sistemi fis-seħħ jagħtu l-garanziji meħtieġa fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet finanzjarji
  • L-ebda informazzjoni sinifikanti ma tħalliet barra mir-rapport

Rapport annwali

Kif meħtieġ mir-Regolament Kostituttiv tal-EU-OSHA, il-Bord ta' Tmexxija huwa meħtieġ li jadotta r-Rapport Annwali Ġenerali dwar l-attivitajiet tal-EU-OSHA u jibagħtu sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Ġunju lill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Qorti tal-Awdituri, l-Istati Membri u l-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà, l-Iġjene u l-Protezzjoni tas-Saħħa fuq ix-Xogħol.

Dan huwa eżerċizzju kumplimentari, iżda distint, għall-valutazzjoni tal-Bord tar-rapport tal-attività annwali tal-Aġenzija li huwa rekwiżit stabbilit fir-regolament finanzjarju tal-Aġenzija u huwa indirizzat taħt partita separata fuq l-aġenda.

Aċċessa r-rapporti annwali kollha.