Rapport konsolidat tal-attività annwali

Wieħed mill-modi li bihom l-EU-OSHA tiżgura li hija trasparenti u responsabbli huwa billi tippubblika Rapport Konsolidat tal-Attività Annwali dwar l-attivitajiet u l-kisbiet tagħha.

Għal kull sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv tal-EU-OSHA iħejji rapport dwar il-ħidma u l-attivitajiet tal-Aġenzija. Dan isegwi l-istruttura tal-programm ta’ ħidma annwali fid-dokument uniku ta’ programmazzjoni, billi jagħti kont tat-twettiq tal-għanijiet u tal-attivitajiet ewlenin li ġew deskritti fil-pjan. Huwa jeżamina wkoll ir-riżorsi li ntużaw biex jintlaħqu l-objettivi tal-Aġenzija. 

Ir-Rapport Konsolidat tal-Attività Annwali jiffunzjona wkoll bħala r-rapport amministrattiv tad-Direttur Eżekuttiv, u jkopri, pereżempju, l-implimentazzjoni tal-qafas ta’ kontroll intern, inklużi r-riżultati tal-awditi interni u esterni, ir-riżultati tas-sistema ta’ evalwazzjoni esterna u tal-indikaturi ta’ prestazzjoni kif ukoll l-informazzjoni finanzjarja u dwar l-HR.

Il-Bord Maniġerjali tal-EU-OSHA janalizza u jivvaluta r-rapport tal-attività. Dan huwa pass importanti fil-proċess ta’ evalwazzjoni ta’ kif l-Aġenzija implimentat il-baġit tagħha għas-sena (il-proċess ta’ rilaxx li jinvolvi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill).

Biex tara r-Rapporti Konsolidati tal-Attività Annwali għas-snin preċedenti, żur il-paġna tal-pubblikazzjonijiet tagħna.