Postijiet tax-xogħol siguri u li jġibu ’l quddiem is-saħħa fl-Ewropa: L-EU-OSHA tiżvela x-xejriet l-aktar reċenti fis-Summit tal-UE tal-2023 dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Postijiet tax-xogħol siguri u li jġibu ’l quddiem is-saħħa fl-Ewropa: L-EU-OSHA tiżvela x-xejriet l-aktar reċenti fis-Summit tal-UE tal-2023 dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol

Illum, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) qed tniedi r-rapport ewlieni tagħha Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-Ewropa: l-istat u x-xejriet tal-2023 fis-Summit tal-2023 dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OSH) fi Stokkolma. Dan jipprovdi rieżami komprensiv tal-iżviluppi tal-istat u kuntestwali tal-OSH fl-Unjoni Ewropea matul dawn l-aħħar snin u jipprovdi informazzjoni intuwittiva dwar ix-xejriet emerġenti.

Ir-rapport tal-EU-OSHA “Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-Ewropa: l-istat u x-xejriet tal-2023” jipprovdi analiżi essenzjali ta’ fejn l-affarijiet tjiebu fil-postijiet tax-xogħol fl-UE kollha, iżda wkoll fejn għad fadal ħafna xogħol xi jsir. - Nicolas Schmit

Pereżempju, bejn l-1998 u l-2019, l-aċċidenti mhux fatali fuq ix-xogħol naqsu bi 58 % fl-UE, filwaqt li l-aċċidenti fatali naqsu b’57 %. Miżuri ta’ prevenzjoni mtejba, flimkien mal-iżviluppi ekonomiċi u ċ-ċaqliq tal-forza tax-xogħol ikkontribwew għal dan it-tnaqqis. Madankollu, l-akbar parti ta’ dan it-tnaqqis seħħet qabel l-2010 u ċ-ċifri kienu qed jistaġnaw matul l-aħħar snin,” irrapporta d-Direttur Eżekuttiv Interim tal-EU-OSHA William Cockburn. Ir-rapport jagħti wkoll ħarsa ġenerali lejn it-titjib potenzjali, l-iżviluppi staġnati u ambigwi kif ukoll oqsma ta’ tħassib bħat-tipi ta’ xogħol mhux standard, il-konformità mhux kompluta mar-regolament dwar l-OSH jew l-inattività fiżika, u l-isfidi futuri.

Nicolas Schmit, il-Kummissarju Ewropew għall-Impjiegi u d-Drittijiet Soċjali laqa’ ir-rapport: “Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol hija parti essenzjali mill-operazzjonijiet ta’ kwalunkwe organizzazzjoni. Il-bidliet fuq il-post tax-xogħol ikkawżati mill-kriżi tal-COVID, it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi, diġitali u demografiċi, kif ukoll mill-progress xjentifiku u teknoloġiku, wasslu lill-Kummissjoni biex tadotta qafas Strateġiku ġdid tal-UE għall-2021-2027 dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il- post tax-xogħol fuq il-post tax-xogħol, f’Ġunju 2021. Ir-rapport tal-EU-OSHA “Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-Ewropa: l-istat u x-xejriet tal-2023” jipprovdi analiżi essenzjali ta’ fejn l-affarijiet tjiebu fil-postijiet tax-xogħol fl-UE kollha, iżda wkoll fejn għad fadal ħafna xogħol xi jsir.

L-EU-OSHA tittama li din il-pubblikazzjoni jkollha impatt sinifikanti fuq il-politika u l-approċċi futuri għas-salvagwardja tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fl-Ewropa. Id-data tista’ tidher u tiġi analizzata faċilment skont il-pajjiż bl-użu tal-Għodda ta’ viżwalizzazzjoni tad-data tal-Barometru tal-OSH.

Is-Summit dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol se jsir bejn il-15 u s-16 ta’ Mejju 2023 fi Stokkolma, l-Iżvezja. Dan l-avveniment, organizzat b’mod konġunt mill-Kummissjoni Ewropea u l-Presidenza Żvediża tal-UE, jiġbor flimkien l-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, is-Sħab Soċjali u partijiet ikkonċernati oħra. L-EU-OSHA qed timpenja ruħha b’mod attiv mal-parteċipanti f’diskussjonijiet dwar l-ewwel tagħlimiet meħuda mill-Qafas Strateġiku tal-UE, inkluż il-progress miksub dwar l-approċċ “viżjoni żero” fir-rigward tal-imwiet relatati max-xogħol. Suġġetti oħra jinkludu s-saħħa mentali fil-ħajja tax-xogħol, ir-rwol tas-Sħab Soċjali, l-effetti tal-mewġ tas-sħana u t-tibdil fil-klima fil-qasam tal-OSH u l-evalwazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali tal-OSH.

Fil-kuntest ta’ “L-Impatt tat-Tibdil fil-Klima u l-Mewġiet ta’ Sħana fuq l-OSH”, l-EU-OSHA tippreżenta gwida dwar l-OSH u l-istress mis-sħana li tipprovdi gwida prattika dwar kif għandhom jiġu ġestiti r-riskji assoċjati mal-ħidma fis-sħana u informazzjoni dwar x’għandu jsir jekk ħaddiem jibda jbati minn marda relatata mas-sħana jew problema tas-saħħa. 

 

Links:

 

L-iżvilupp tan-numru totali ta’ aċċidenti mhux fatali fuq il-post tax-xogħol u r-rati ta’ inċidenza (aċċidenti għal kull 100,000 ħaddiem), 1998 u 2019 – Eurostat

Data għall-1998: Statistics in focus, Theme 3-16/2001: Eurostat: Accidents at work in the EU 1998-1999. Data għall-2019: Eurostat: Aċċidenti fuq il-post tax-xogħol skont il-ġeneru u s-severità (attività Totali tan-NACE Rev. 2); Aċċidenti mhux fatali fuq il-post tax-xogħol skont l-attività tan-NACE Rev. 2 u l-ġeneru

Notes to editor:

Dwar l-EU-OSHA

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) tikkontribwixxi biex tagħmel lill-Ewropa post tax-xogħol aktar sigur, aktar produttiv u li jġib aktar ’il quddiem is-saħħa. L-Aġenzija tirriċerka, tiżviluppa u tqassam informazzjoni affidabbli, ibbilanċjata u imparzjali dwar is-saħħa u s-sigurtà u torganizza kampanji pan-Ewropej ta’ sensibilizzazzjoni. Stabbilita mill-Unjoni Ewropea fl-1994 u bbażata f’Bilbao, Spanja, l-Aġenzija ġġib flimkien rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea, il-gvernijiet tal-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u tal-ħaddiema, kif ukoll l-esperti ewlenin f’kull wieħed mill-Istati Membri u lil hinn minnhom.

Issa tista' ssegwina fuq Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube jew tabbona għall-bulettin tagħna ta' kull xahar OSHmail. Tista' tirreġistra wkoll għal aħbarijiet u informazzjoni regolari mill-EU-OSHA permezz ta' RSS feeds.

https://osha.europa.eu/mt