You are here

Kamra tal-istampa

X’hemm ġdid
03/10/2017

Se jsiru attivitajiet u avvenimenti ta' sensibilizzazzjoni madwar l-Ewropa kollha matul il-Ġimgħa Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-post tax-xogħol għall-2017 biex jippromwovu xogħol sostenibbli u anzjanità f'saħħitha.

Taħt l-umbrella tal- Kampanja għall-Postijiet tax-Xogħol li Jieħdu Ħsieb is-Saħħa f'Kull Età, il-ġimgħa (23-27 ta' Ottubru) hija opportunità ideali għall-awtoritajiet pubbliċi, kumpaniji privati kif ukoll għaċ-ċittadini biex jinvolvu ruħhom.

Stqarrijiet għall-istampa

04/09/2017 - 01:30

Fil-XXI Kungress Dinji dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol, li sar f'Singapor bejn it-3-6 ta' Settembru, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) flimkien mal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol ippreżentat stimi ġodda dwar in-nefqa ta' sigurtà u saħħa (OSH) dgħajfa fuq il-post tax-xogħol. Is-sejbiet il-ġodda juru li madwar id-dinja l-korrimenti u l-mard relatat max-xogħol wassal għal tnaqqis ta' 3.9% tal-PGD, fi spiża annwali ta' madwar €2 680 biljun [1].

26/04/2017 - 11:00

Fit-tħejjija għall-Jum Dinji għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol fit-28 ta' April, iċ-ċerimonja tal-Premjijiet taʼ Prattika Tajba għal Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa se ssir fil-Belt Valletta, Malta. Organizzati mill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), il-premjijiet juru interventi bʼsuċċess minn organizzazzjonijiet Ewropej biex jagħmlu l-postijiet tax-xogħol tagħhom aktar siguri u aktar tajbin għas-saħħa għal ħaddiema taʼ kull età — u għalhekk ikunu aktar produttivi.