You are here

Kamra tal-istampa

X’hemm ġdid
12/08/2018

Taħdem b’sustanzi perikolużi jew timmaniġġja persuni li jagħmlu dan? Għandek bżonn ta' aktar informazzjoni dwar kif tivvaluta u timmaniġġja r-riskji? Jekk iva, agħti ħarsa lejn il-bażi ta’ data dwar għodod prattiċi u gwida dwar sustanzi perikolużi komprensiva ġdida tal-EU-OSHA, b’links għal riżorsi prinċipali u għodod awdjoviżivi minn Stati Membri, l-UE u lil hinn.

Stqarrijiet għall-istampa

26/06/2018 - 01:30

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) tiżvela l-kampanja uffiċjali u s-sħab tal-midja li ser jissieħbu fil-kampanja tagħha pan-Ewropea tal-2018-19 tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) — Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Jimmaniġġjaw is-Sustanzi Perikolużi. L-appoġġ ta’ dawn is-sħab huwa importanti ferm sabiex il-kampanja tirnexxi u, talli jagħmlu dan, is-sħab tal-kampanja jgawdu minn firxa wiesgħa ta’ benefiċċji u opportunitajiet.