In-nies u l-post huma fil-qalba taċ-ċelebrazzjonijiet tal-25 anniversarju tal-EU-OSHA

Matul l-2019, l-EU-OSHA tiċċelebra l-25 anniversarju tagħha, u tirrifletti fuq is-suċċess tagħha fil-bini ta’ netwerk pan-Ewropew ta’ sħab u l-impenn tagħha li tagħmel il-postijiet tax-xogħol iktar sikuri, tajbin għas-saħħa u iktar produttivi għaċ-ċittadini Ewropej. Hija opportunità perfetta biex tagħraf l-importanza ta’ grupp ta’ nies partikolari u post partikolari: Il-persunal tal-EU-OSHA u l-belt li jsejħilha dar.

Bilbao

Mill-1996, l-EU-OSHA stabbilixxiet ruħha ġewwa l-belt vibranti ta’ Bilbao. Mutur industrijali fis-sekli 19 u 20, Bilbao, bħal ħafna żoni industrijalizzati, ġarrbet reċessjoni qawwija meta naqset l-industrija peżanti. Madanakollu, l-awtoritajiet tal-belt raw futur mill-isbaħ għal Bilbao u sas-snin 90 kienu qegħdin jinvestu bil-qawwi fir-riġenerazzjoni ta’ żoni industrijali abbandunati u biex jattiraw il-kultura u t-turiżmu. Matul iż-żmien tagħha ġewwa l-belt, l-EU-OSHA rat il-ftuħ tal-Mużew ikoniku ta’ Guggenheim, lill-Muniċipju ta’ Bilbao jingħata l-Premju Dinji għall-Bliet Lee Kuan inawgurali fl-2010 u lil Bilbao jħaddan it-titlu ta’ Belt Ewropea tas-Sena fil-Premjijiet tal-Urbaniżmu tal-2018.

© EU-OSHA / David Tijero

Fi ħdan l-UE, l-EU-OSHA saret magħrufa bħala “l-Aġenzija Bilbao” — laqam li jagħraf ir-relazzjoni speċjali u ta’ benefiċċju reċiproku bejn belt u organizzazzjoni. Għaldaqstant, l-EU-OSHA żżomm relazzjonijiet tajbin mal-awtoritajiet ta’ Bilbao. Tikkollabora wkoll ma’ Osalan, l-awtorità ta’ Basque għas-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH).

L-ikbar vantaġġ tal-EU-OSHA — il-persunal tagħha

L-EU-OSHA m’għandha l-ebda dubju li l-uniku u l-ikbar vantaġġ tagħha huwa l-persunal ta’ ħila kbira u dedikat tagħha. Il-membri tal-persunal kollha huma esperti fl-oqsma tagħhom stess: OSH, komunikazzjoni, teknoloġija tal-informazzjoni, finanzi, riżorsi umani, amministrazzjoni u netwerking. Bħalissa qegħdin jirrappreżentaw 16-il Stat Membru tal-UE, u dawn jinkorporaw il-kultura Ewropea tal-EU-OSHA.

“Il-persunal kompetenti ħafna u motivat sew. Li jkollok persunal tajjeb f’kull livell u taħlita kompluta ta’ nazzjonalitajiet Ewropej joħloq kultura “Ewropea” b’saħħitha. L-EU-OSHA kienet qisha familja għalija.”

Dr Jukka Takala, eks-Direttur tal-EU-OSHA

Min-naħa tagħha, l-EU-OSHA tieħu ħsieb il-persunal tagħha, u tipprovdi l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ kwalità għolja li taħdem għalihom permezz ta’ kampanji madwar l-Ewropa. Dawn jinkludu stazzjonijiet tax-xogħol u tagħmir ergonomiku u l-implimentazzjoni ta’ politika u pjan għall-prevenzjoni tal-istress, li jindirizzaw OSH kemm fiżiku kif ukoll mentali.

© EU-OSHA Photo Competition 2011 / Frederic Santiago

L-EU-OSHA timmira għall-aqwa kundizzjonijiet tax-xogħol b’konformità mad-Direttiva Qafas OSH kemm għall-impjegati tagħha kif ukoll dawk tal-kuntratturi tagħha. L-Aġenzija impenjat ruħha wkoll li tnaqqas l-“impronta ambjentali” tagħha billi, pereżempju, tinstalla sistema ta’ dawl u elettriku moderna u effiċjenti fl-enerġija, tnaqqas u tirriċikla skart tal-uffiċċju, tuża prodotti tat-tindif ekoloġiċi u timpjega kuntratturi li jħaddnu l-valuri tagħha.

Meta ġew mistoqsija x’inhi jew x’kienet l-aqwa ħaġa dwar ix-xogħol mal-EU-OSHA, il-persunal u s-sħab kurrenti u dawk preċedenti offrew l-istess tweġiba: il-kollegi tagħhom.

“Il-kollegi tiegħi, inkluż il-persunal ferm professjonali tal-EU-OSHA ... Għalija li mmur Bilbao qisni sejjer id-dar ... Nitgħallem ħafna mingħand il-kollegi tiegħi.”

Károly György, Viċi President tal-Bord Governattiv tal-EU-OSHA

Fil-25 sena tal-EU-OSHA, il-persunal u l-belt ta’ Bilbao kienu fil-qalba tas-suċċess tal-Aġenzija. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-25 anniversarju jfakkru n-nies — tal-passat u l-preżent — li l-kapaċitajiet, il-passjoni u l-entużjażmu tagħhom għamlu l-EU-OSHA l-organizzazzjoni li hi llum u li ħadmu fi sħubija għal Ewropa sikura u b’saħħitha.