You are here

L-Ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja

Il-qasam tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol fir-Repubblika tal-Maċedonja jaqa’ fi ħdan il-kompetenza tal-Ispettorat Statali għax-Xogħol, li huwa korp integrali tal-Ministeru tax-Xogħol u l-Politika Soċjali.


Bħala korp integrali tal-Ministeru tax-Xogħol u l-Politika Soċjali, permezz tal-ispetturi tiegħu, l-Ispettorat tal-Istat għax-Xogħol iwettaq superviżjoni ta’ spezzjoni fuq l-infurzar tal-Liġi dwar ir-relazzjonijiet tax-xogħol, il-Liġi dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-Liġi dwar l-Ispezzjoni u x-Xogħol, il-Liġi dwar l-impjegati pubbliċi, il-Liġi dwar l-impjiegi u l-assigurazzjoni f’każ ta’ qgħad, il-Liġi dwar l-aġenziji tal-impjiegi temporanji, il-Liġi dwar l-impjieg ta’ persuni b’diżabilità, il-Liġi dwar l-impjieg ta’ persuni barranin, il-Liġi dwar il-volontarjat, il-Liġijiet fil-qasam tal-edukazzjoni, il-Liġi dwar il-kummerċ, il-Liġi dwar il-protezzjoni mit-tipjip, in-negozjar kollettiv, il-ftehim tax-xogħol, liġijiet sekondarji fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u regolamenti oħrajn (ara hawnhekk)


Il-qasam tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol huwa qasam multidixxiplinarju li jikkonsisti minn numru kbir ta’ regolamenti li jirreferu għal ħidma u proċessi tax-xogħol speċifiċi. Bħala somma ta’ miżuri, normi u standards ipprovduti għall-ħolqien ta’ kundizzjonijiet ta’ sigurtà fir-Repubblika tal-Maċedonja, il-qasam tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol huwa kategorija kostituzzjonali. Is-Saħħa u s-Sigurtà fi ħdan il-leġiżlazzjoni tagħna hija ffurmata bħala parti integrali mill-organizzazzjoni tax-xogħol u l-proċess tax-xogħol u bħala riżultat ta’ dan, kull ħaddiem huwa assigurat, li huwa skont il-prinċipju kostituzzjonali tad-dritt ta’ kull impjegat għall-protezzjoni fuq il-post tax-xogħol. Dan it-terminu kumpless “Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol” ma jfissirx biss protezzjoni tal-impjegat minn uġigħ fiżiku jew mard professjonali, iżda jfisser ukoll protezzjoni tal-personalità psikoloġika (morali) tiegħu, li tirrappreżenta kwistjoni kumplessa li qiegħda ssir aktar u aktar rilevanti.


Dettalji ta’ kuntatt tal-punti fokali

Macedonian Occupational Safety and Health Association
Vostanichka 2
1000 Skopje
Il-Maċedonja
Contact person:
Milan PETKOVSKI
Indirizz elettroniku: milan [dot] p [at] mzzpr [dot] org [dot] mk