Akcenti

13/06/2017
EU-OSHA gada ziņojumā ir izklāstīti aģentūras galvenie pasākumi 2016. gadā. Kā piemērs jāmin EU-OSHA pagājušajā gadā publicētie rezultāti no pēdējās Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem...
07/06/2017
Daudzvalodībai Eiropas Savienībā ir būtiska nozīme, un tā ir viens no EU-OSHA — atzītas līderes drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu veicināšanā Eiropā — galvenajiem virzītājspēkiem. 2017. gada 30. martā...
02/06/2017
The European Commission has launched a public consultation in the context of the evaluation of the four EU agencies under the remit of DG Employment. The four agencies are: - The European Agency for Safety and...
25/05/2017
Kopīgās analīzes ziņojums aptver trīs galvenos Eiropas apsekojumus un sniedz padziļinātu izpratni par to, kā Eiropas darbavietās tiek pārvaldīta drošība un veselības aizsardzība. Šajā visaptverošajā pārskatā...
Ieteiktie resursi