Akcenti

14/08/2017
Mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi ir ES ekonomikas pamats. Tomēr mazos uzņēmumos darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldības var būt problemātiska, jo trūkst resursu vai zinātības. Lai risinātu šo...
11/08/2017
Starptautiskajā Jaunatnes dienā , kas notiks 2017. gada 12. augustā, jo īpaši apspriedīs problēmas, ar kurām saskaras jaunieši visā pasaulē. Jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem ir īpaši neaizsargāti pret...
03/08/2017
Visu darba ņēmēju interešu aizsardzība neatkarīgi no vecuma ir īpaši svarīga saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru , kura mērķis ir nodrošināt tiesības, piemēram, iespēju vienlīdzību un taisnīgus darba...
31/07/2017
Vai Jūs darbā braucat ar transportlīdzekli vai esat atbildīgs par autovadītājiem? Pēdējā filmā Napo runā par dažiem drošības un veselības riskiem, ar ko saskaras profesionāli autovadītāji. Filmā ir sniegts...
Ieteiktie resursi