Akcenti

Image by Irén Nemess from Pixabay

08/04/2020
Piecos EU-OSHA diskusiju dokumentos ir identificētas nozares, kurās strādājošie ir pakļauti augstam bioloģisko aģentu ietekmes riskam: ar dzīvniekiem saistītas profesijas, atkritumu apsaimniekošana un...

source: napofilm.net

07/04/2020
Šajā īsajā klipā mūsu animētais draugs Napo vēršas pret Covid-19 pandēmiju. Viņa vēstījums miljoniem svarīgu darbinieku, kuru darbs neļauj veikt tāldarbu, ir vienkāršs – bieži mazgājiet rokas, lai izvairītos...

Source: hsa.ie

06/04/2020
Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community! This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-...