Semināru ziņojumi

Darbseminārs “Kancerogēnās vielas un vēzis kā arodslimība”

Darbsemināru “Kancerogēnās vielas un vēzis kā arodslimība” organizēja Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA), un tas 2012. gada 3. un 4. septembrī notika Vācijas Darba un sociālo lietu ministrijas birojā Berlīnē. Tajā piedalījās aptuveni 60 cilvēku no dažādām Eiropas valstīm, Eiropas Komisijas, Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas Ķimikāliju darba grupas, Vecāko darba inspektoru komitejas (SLIC) Chemex grupas, Zinātniskās komitejas jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem darbavietā (SCOEL), Eiropas Ķimikāliju aģentūras un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Starptautiskās Vēža pētījumu aģentūras (IARC). Darbsemināra mērķis bija apkopot pašreizējo izpratni par kancerogēno vielu iedarbību un ar darbu saistīta vēža cēloņiem un nosacījumiem, kā arī apspriest, kā šīs zināšanas var izmantot visā Eiropas Savienībā (ES), lai samazinātu šādu vēža saslimšanu slogu nākotnē.

Event Details

Atrašanās vieta: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Sākuma datums: 
03/09/2012 - 13:00
Beigu datums: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21