Semināru ziņojumi

Reproduktīvo sistēmu riski darbavietā

Darbsemināru “Reproduktīvo sistēmu riski darbavietā: no zināšanām līdz rīcībai” Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) organizēja 2014. gada 15.–16. janvārī ANSES telpās Parīzē sadarbībā ar Francijas Pārtikas, vides un darba aizsardzības aģentūru (ANSES). Tajā piedalījās aptuveni 60 dalībnieku no dažādām dalībvalstīm. Darbavietā var konstatēt dažādus reproduktīvo sistēmu apdraudējumus, ko rada ne vien ķimikālijas, bet ari fiziskie, bioloģiskie, ergonomiskie un citi faktori. Lai arī reproduktīvo sistēmu risku jautājums lielākoties attiecas uz sievietēm, turklāt visvairāk uz grūtniecēm, saistība ar reprotoksisku risku faktiski var tikt traumēta gan sieviešu, gan vīriešu reproduktīvā veselība, kā arī tas var atsaukties pat uz nākamajām paaudzēm. Tomēr zināšanas par to ir ierobežotas un informētības līmenis ir zems. Darbsemināra mērķis bija veicināt debates par reproduktīvo sistēmu riskiem darbavietā un atbalstīt konstruktīvu dialogu starp ieinteresētajām personām, kā arī sniegt EU-OSHA pētījumu provizoriskus rezultātus.

Event Details

Atrašanās vieta: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Sākuma datums: 
15/01/2014 - 13:30
Beigu datums: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26