Semināru ziņojumi

Ieguvumi no ieguldījuma DDVA

BENELUX valstu kontaktpunkti ciešā sadarbībā ar Nīderlandes sociālo lietu un nodarbinātības ministriju, EU-OSHA un TNO 2014. gada 17.–18. septembrī rīkoja konferenci “Ieguldījums DDVA — kā ieguvumi pārsniedz izmaksas”. Konferencē 17. septembra pēcpusdienā pievērsās ieguldījumam DDVA uzņēmuma līmenī. Tika prezentēti un sīki apspriesti vairāki uzņēmējdarbības gadījumi, kā arī aplūkoti stimuli un ierobežojumi darba devējiem veikt ieguldījumus DDVA. Nākamajā rītā plašāk tika aplūkota attīstība nozaru, valstu un Eiropas līmenī. Tika izskaidrotas dažādas ekonomisko stimulu shēmas, ar kurām tiek kompensēta darba devēju rīcība saistībā ar DDVA. Dalībnieki dalījās ar jaunākajiem piemēriem, labāko praksi un veiksmes faktoriem, kā arī kļūmēm.

Event Details

Atrašanās vieta: 
De Bazel Café & Conference Center, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam.
Sākuma datums: 
17/09/2014 - 12:00
Beigu datums: 
18/09/2014 - 13:00
Number of pages 7